FB

PLS modellen i kombinasjon med andre metoder.

PLS modellen i kombinasjon med andre metoder.