FB

PLS modellen og komplekse situasjoner med høy intensitet.

PLS modellen og komplekse situasjoner med høy intensitet.