FB

Relasjonskompetanse i pedagogenes verden

Empati og nærvær i møte med barn og unge.

Kurs med psykolog Helle Jensen.helle

Helle Jensen er forfatter av flere bøker, blant annet “Fra lydighet til ansvarlighet”, “Empati, det som holder verden sammen”, og “Nærvær og empati i skolen”.

Datoer: onsdag til fredag 9. – 11. mars 2016.

Påmelding her

Kursets sentrale begrep – relasjonskompetanse – er nøkkelen til trygghetsskapende samspill mellom barn og voksne i skole og barnehager, og er fundamentet for å skape sunne, trygge og gode læringsmiljø.

I det daglige samarbeidet og samværet mellom voksne og barn i skole, barnehage og familier er fundamentet vår relasjonskompetanse. Vår relasjonskompetanse bygger i stor grad på vår evne til empati, vår evne til å sette oss inn i barn og unges perspektiv, tanker og følelser. Barn kan primært utvikle sin egen relasjonskompetanse og empati gjennom å omgås voksne som allerede kan dette.

Dette er antagelig viktigere enn noen gang, da barn tilbringer lengre tid enn noen gang tidligere nettopp i barnehagen og skolen. I dag vet vi også mer enn noen gang, gjennom blant annet utviklingspsykologien, forskningen på barns tilknytting og gjennom koblingen til hjernevitenskapen, at hjernens utvikling og funksjon er avhenging av våre relasjoner.

I korte trekk så viser forskningen at vår hjerne trenger at vi i oppveksten opplever sunne og trygge relasjoner for å kunne utvikle seg på en god måte, som støtter våre kapasitet til trygghet, læringsevne og gode relasjoner resten av livet. Også vår mentale helse og de hjernefunksjoner som støtter vår mentale helse påvirkes tydelig av våre relasjoner i oppveksten og også senere i livet.

Dette gjør ansatte i barnehager og skolers fag-personlige utvikling sentralt. Med fag-personlige utvikling legger vi både det faglige, men også den personlige delen, hvor vi også er mennesker med en historie, følelser, behov, tanker og verdier. Og at det er av avgjørende betydning at vi tar et hovedansvar for kvaliteten på relasjonen med barn, og våre egne reaksjonsmønstre og relasjonskompetanse.

Hverdagen i skole og barnehager er i stigende grad preget av økt press fra ulike hold om stadige endringer, nye undervisningsmål, målekriterier, dokumentasjon, nye opplegg, ulike temaer som skal dekkes, og økte faglige prestasjonskrav fra administrasjon, politikere og foreldre. I tillegg er forholdet mellom barn og voksne radikalt endret siden dagens skole ble etablert, og lærere kan oppleve å mangle noe av den formelle autoriteten man hadde tidligere.

Dette kan være krevende og slitsomt å forholde seg til, og man kan få en opplevelse av å bli dratt i mange rettninger på en gang, og miste noe av kontakten med seg selv, sin egen faglighet, dømmekraft og prioriteringer. Alt dette kan kollidere med de kvalitetene som skal til for å sikre et godt lærings og utviklingsmiljø, der det er plass til den enkelte i felleskapet, plass til å utvikle empati og medfølelse, og tid til fordypning.

Mange pedagoger opplever avmakt og usikkerhet, og vi ser at unge lærere gir opp og søker seg til andre yrker. Kursets sentrale begrep – relasjonskompetanse – er nøkkelen til denne typen samspill mellom barn og voksne som skaper gode og bærekraftige relasjoner og et godt og trygt læringsmiljø. Samtidig er det vi voksne som må gå foran, og har hovedansvaret i relasjonene. Og for at de inneholder de kvalitetene som skal til for å fremme lærings og utviklingsmiljøet.

Disse kvalitetene er blant annet respekt, ledelse, interesse, empati, toleranse, samarbeidsvilje og evne. Disse kvalitetene er det lett å snakke om, og de fleste vil være enige. Men det er vanskeligere å etterleve dem når dagen er i full gang, og vi blir utfordret på mange ulike måter. Det krever mye empati, også for en selv, når en som professjonell i utfordrende situasjoner skal møte barn på en likeverdig og respektfull måte, og en trenger en utstrakt evne til å holde balansen og kontakten innad i seg selv.

Det er derfor vesentlig å jobbe grundig med disse temaene og prosessene, gå inn i læringsprosessene, reflektere og snakke om situasjoner, og jobbe med seg selv og ens egne reaksjonsmønstre, tanker og følelser i forhold til situasjoner vi opplever som krevende.

<a id="naervaer" class="naervaer" href="" target="_blank"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/NzBIbb3CmGckkAEmT1EB8m4oE9s7DvB65hubZD0cTJwmsO0NzGWbPXkB3AWkAXOnXK96rdgBb2FBtadP148M1g=s0"></a>

Oversikt over kursinnholdet:

  • Relasjonskompetanse i pedagogenes verden – fra lydighet til ansvarlighet.
  • Sammehengen mellom personlig og faglig utvikling.
  • Hvordan utvikle og bruke dine personlige ressurser og ferdigheter i jobben din?
  • Hvordan være tilstede og oppmerksom i kontakt med andre mennesker?
  • Hva hindrer deg i å være det? – Eksistensielle overlevelsesstrategier.
  • Det nye paradigmet i utviklingspsykologi – Hvordan forstå barnet ut i fra dette nye paradigmet?
  • Betydningen av likeverd og gjensidighet.
  • Dialogen som et vesentlig element i undervisningen.
  • Hvordan skape miljø der læring og utvikling gis best betingelser?
  • Øvelser for dypere nærver, balanse, og mindfulness.

Om Helle Jensen

helleHelle Jensen er psykolog med spesialisering i psykoterapi. Hun har arbeidet som psykolog i 25 år med terapi, supervision og undervisning for psykologer og andre faggrupper, spesielt i familieterapi og utvikling av relasjonskompetanse.

“Mine arbejdsområder er: terapi (individuelt, par, familie), supervision, kurser og foredrag med udgangspunkt i eksistentiel psykologi og med stor inspiration fra udviklingspsykologien, især Daniel Stern. Det er mit udgangspunkt at relationer, som er præget af ligeværdighed, af respekt for den enkeltes integritet og autentiske tilstedeværelse og nærvær, netop har de kvaliteter, der kan sikre udvikling og vækst. Jeg har bygget Elbjerg Kursuscenter og min psykologpraksis op omkring disse temaer, inspireret blandt andet af et mangeårigt samarbejde med Jesper Juul og de øvrige undervisere på The Kempler Institute of Scandinavia”.

Helle Jensen og Jesper Juul har sammen skrevet boken «Relasjonskompetanse i pedagogenes verden», som på norsk heter “Fra lydighet til ansvarlighet”, og også boken “Empati, det som holder verden sammen”.

Hun er nå også aktuell med boken “Nærvær og empati i skolen”, som gir en rekke konkret øvelser og innsikter for bruk av oppmerksomt nærvær, mindfulness, i pedagogisk sammenheng. Denne boken er også relevant for barnehager.

Du kan se alle Helle Jensens bøker her.

Om Helle Jensen, fra Jesper Juul. “Helle Jensens pionerarbeid har vist seg å være en konstruktiv vei å gå for både barn og voksne, og ikke minst en vei de kan gå sammen”. .

Bøker av Helle Jensen

PRISER OG PRAKTISK INFORMASJON:

Datoer: Nye datoer kommer

Tider: Vi starter hver dag kl 09 og slutter kl. 16. Lunsj fra kl 12 – 13.

Sted: Kirkeveien 64 a, 6 etasje, Oslo. Det står “Positive Spiraler, Hans Holter Solhjell” på ringeklokken nede, og på døren oppe.

Full Pris: 6300 kr.

Tidlig påmeldingsrabatt: Ved påmelding  før 1. januar 2016: 5400 kr.

Famlabmedlem: 5900 kr.

Partnerrabatt: 4900 kr. (full pris for nr 1. redusert pris for nr. 2)

 Grupperabatt: For grupper på 4 eller flere. 4900 kr.

Rabatt for Famlabmedlemmer: Medlemmer av Famlab får rabatt på de fleste av kursene våre. Opplys om du er medlem ved påmelding.

Partnerrabatt: Disse rabattene gjelder for par, eventuelt to foreldre som ikke bor sammen. Er du enslig, men ønsker å ha med en person som hjelper deg mye med barna, for eksempel farmor eller farfar, kan dere også få denne rabatten.

Maks 24 deltagere.

Servering. Vi serverer kaffe, te, frukt mm. underveis. Lunsj kan spises på en av de mange restaurantene i området eller ta med selv. Man kan også ha med egen lunsj. Vi legger opp til en felles lunsj på en restaurant i området for de som ønsker det.

Påmelding: Via skjemaet nederst på siden.

Påmelding er bindende. Les mer om vilkår mm. her.

[jotform id=”52385566734364″]

“Jeg kjenner Helle fra tidligere kurs og har mye kompetanse om relasjoner, men hadde likevel stort utbytte. Hun er dyktig til å veksle mellom teori og øvelser og sette teorien inn i praksisfeltet. Hun er veldig god til å lytte til deltakerne og ta oss med og jobbe med prosessen i gruppa og være personlig og er en god modell for hvorfor det er viktig. God stemning. Kunne kjenne det skjedde noe med deltakerne underveis!”

“Jeg kan anbefale dette kurset og spesielt en så kunnskapsrik og dyktig kursleder. Flott med kursleder som jobber med forskning relatert til dette emnet. Fint å kunne vise til forskningsresultater når vi skal “markedsføre” at denne type kompetanse er viktig og “riktig” i barnehage og skole.” “Jeg hadde allerede praktisert dette med å skape relasjoner mellom meg, barn og foreldre i barnehagen. På kurset fikk jeg bekreftet det jeg jobbet med , men også åpnet øynene for hvorfor enkelte ting ikke fungerte så bra. Jeg føler meg tryggere på jobben jeg gjør og mer oppmerksom på hva jeg skal bli bedre på. Alle som arbeider med andre mennesker, store eller små, burde en eller annen gang få med seg et slikt kurs.”

“Jeg vil bare takke enda en gang for et fantastisk kurs med Helle! Dette kan jeg kort si om kurset: Jobber du med barn og ungdom, og ønsker å oppå bedre relasjoner med dem, er dette et kurs jeg varmt kan anbefale. Helle er tjukk av viten og erfaringer på området, og har en varm og tydelig måte å formidle dette på. Hun knytter relasjonskompetanse og nærvær&oppmerksomhetstrening sammen på en måte så det blir helt åpenbart at det hele hører sammen. På kurset går teori og praksisøvelser hånd i hånd i en fin balanse.Det er umulig å gå uberørt hjem fra kurset!” Vennlig hilsen Synnøve K. Berg Startgropa barnehage AS”

-Jeg er utdannet Steinerpedagog og jobber til daglig på storbarnsavdeling med 18 barn. I steinerpedagogikken er det lange tradisjoner for at de voksne er rollemodeller som barna etterligner. Jeg har derfor hele tiden vært på leting etter ny kunnskap som kunne gjøre meg til en bedre rollemodell for barna og styrke deres selvfølelse.. Da jeg for to år siden ved en tilfeldighet leste om kurset ”Relasjonskompetanse”, fanget det umiddelbart min interesse. Jeg har lenge sett hvordan den relasjonen vi voksne i barnehagen har med hvert enkelt barn påvirker hvordan barna ser på hverandre og behandler hverandre. Noen ganger lyktes vi med å skape gode relasjoner og andre ganger ikke. Da jeg deltok på kurset fikk jeg verktøy som hjalp meg å lykkes i relasjonsbyggingen oftere. Jeg ble tryggere på meg selv og tryggere i min formidling av kunnskapen til både kolleger og foreldre. Kursdagene startet en prosess, man bare fortsetter å erfare og lære.

Birte Aursand

Pedagog

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!