FB

Smart, ikke flink!

Førstehjelpskurs om evnerike barn

  • Dato: Lørdag 4. februar 2017.
  • Klokken: 09.00 – 12.00.
  • Sted: Kirkveien 64A, sjette etasje, Oslo, i lokalene til Positive Spiraler.
  • Kursleder: Jan Terje Bakler
  • Pris: 750 kr.

Dette kurset holdes som en del av våre kurshelger. Les mer om dette her. Kurset kan også bestilles som kurs til barnehager, skoler ol.

Om de evnerike barna.

barn-med-flyvende-lanterne

Noen barn stiller vanskelige spørsmål og viser enorm nysgjerrighet, men synes barnehagen eller skolen er kjedelig. Noen føler seg ensomme men leker likevel helst alene. Var dette som nettopp hendte en pøbelstrek gjort i trass, eller var det et planlagt eksperiment som gikk galt?
I Norge og Sverige har vi de siste ti årene gradvis blitt klar over en andel barn som ikke passer til normalforventningene, og som tilsynelatende viser motstand mot å tilpasse seg. De er kvikke i oppfattelsen, men vi forstår ikke alltid hvordan de tenker. Vi kaller dem de evnerike barna, eller barn med stort læringspotensial.

USA, Storbritania og mange andre land har hatt «gifted children» som tema for pedagoger, psykologer og psykiatere i over hundre år. Men det var først i 2015 regjeringen ved Kunnskapsdepartementet nedsatte et utvalg for å se på situasjonen for disse barna her i Norge. I september 2016, kom rapporten med anbefalinger om hvordan skolen skal møte disse barna og ungdommene. Men konkrete tiltak uteble dessverre.
Som forelder eller pedagog kan barn med stort læringspotensial by oss på endeløse spørsmål om hvorfor ting er som de er, og de kan utfordre vår rolle ved å avkreve forklaring eller påpeke at vi er inkonsistente. De kan ha vansker med å finne venner, eller de føler seg ensomme selv når de har venner fordi de ikke opplever å bli forstått.

Høy intelligens kommer av et velutviklet nervesystem som gjør at hjernen tar inn og prosesserer informasjon hurtigere enn normalt. Men for et ungt menneske under utvikling kan sterke sanseinntrykk, god fantasi og stor empati bli for mye å forholde seg til. De høysensitive kan reagere med sterke følelser på sanseinntrykk som andre ikke engang legger merke til.
I dette kurset lærer du hvordan du kan møte disse barnas behov på en bedre måte, slik at kan trives og utvikle seg.

Om kursleder Jan Terje Bakler.

jan-terje-baklerJan Terje er utdannet innen ledelse og gestaltveiledning, og har jobbet med både svært lavt og svært høyt motiverte unge mennesker hele sin yrkeskarriere. Nå driver han rådgivningsselskapet Fabulinus, som gir veiledning og råd om evnerike barn og unge.

-Mange barn utvikler seg hurtigere enn aldersnormen, og opplever at de ikke passer inn.

Dette kan gjøre at de sliter i relasjoner med jevnaldrende og voksne. Spesielt i overgangene i livet kan dette være vanskelig; ved oppstart i barnehage og skole, ved bytte av kontaktlærer eller ved hendelser i familien. Dersom de heller ikke opplever å få faglige utfordringer er det ikke mange grunner igjen til å ønske å gå på skolen. Noen synes heller ikke livet er særlig mye verd.

Da er det vi voksne som må gå inn og se, forstå og tilrettelegge for disse barna. Det er ikke slik at de smarte klarer seg selv, de er fortsatt barn, forteller Jan Terje.

barn-med-kikkert

Jøsendalutvalget leverte i september 2016 en rapport om elever med stort læringspotensial (NOU2016:14). I denne rapporten erkjennes det at disse elvene ikke nødvendigvis er høyt presterende, men at de lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap sammenliknet med jevnaldrende.

Hvem er disse barn og unge, og hvordan kan vi møte deres behov for tilhørighet, læring og å utvikle et godt selvbilde slik at de får en god oppvekst og skolegang?

Dette kurset vil gi deg en innføring i hvem de er, og hvordan en kan finne dem. Du vil bli kjent med tre perspektiver for identifisering, og forskjellen på intelligent, flink og talentfull.

Vi ser på hvilke faktorer som må til for å utvikle ferdigheter fra evner til talent, og hvordan barna med ekstraordinært læringspotensial kan utvise eksepsjonelle ferdigheter fra tidlig alder dersom deres behov blir møtt. På den annen side ser vi på hva som kan hende dersom behovene ikke blir møtt, og hvordan vi kan kjenne igjen og forstå behovene deres. Vi kan identifisere seks ulike typer, og du lærer mer om disse i kurset.

Kartlegging av høysensitivitet blir et tema, og hvordan dette kan påvirke barn og unge på en belastende måte slik at noen opplever å få diagnoser. For noen barn med spesifikke vansker som dysleksi og autisme, kan stort læringspotensial maskere vanskene eller vanskene kan maskere deres høye læringspotensial.
Kurset passer for alle som jobber med barn og ungdom, og foreldre.

Våre kurs i tiden fremover

EKSPLOSIVE BARN

Problemløsning Gjennom Samarbeid. Seminar med Professor Ross Greene.

Kurs med Ross Greene.
Modul 1: Mandag 15. august kl. 08.30 – 16.00.
Modul 2: Tirsdag 16. august kl 08.30 – 16.00.

Les mer her.

 

Veilederutdanning

Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. Veilederutdanning 12 dager over et år. Les mer her.

 

Konflikter i relasjoner med barn

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn. Les mer her.

 

Foreldrekurshelg

Våre populære kurshelger for foreldre, og deg som jobber med barn. Kurs om barns selvfølese, kommunikasjon og konflikthåndtering mm. Les mer her.

 

Barns selvfølelse

Om forskjellen på ”selvfølelse” og ”selvtillit” og betydningen av begge. Hvordan styrke barns selvfølelse. Les mer her.

 

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Kurs hver måned i Oslo. Les mer her.

 

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!