FB

PLS Barnehageutvikling

Famlab tilbyr nå støtte til utviklingsprosesser i barnehager med fokus på konfliktløsning og reguleringsstøtte i møte med utfordrende adferd, trygghet og trivsel, utviklingsstøttende relasjoner, livsmestring, medvirkning, voksen autoritativ ledelse, omsorg og likeverd.

PLS Skoleutvikling

Famlab tilbyr nå støtte til skoleutviklingsprosesser med fokus på sammenhengen mellom trygghet, trivsel, utviklingsstøttende relasjoner og den faglige læringen, for både barn og for voksne, ansatte såvel som foreldre.