FB

PLS Barnehageutvikling

Famlab tilbyr nå støtte til utviklingsprosesser i barnehager med fokus på konfliktløsning og reguleringsstøtte i møte med utfordrende adferd, trygghet og trivsel, utviklingsstøttende relasjoner, livsmestring, medvirkning, voksen autoritativ ledelse, omsorg og likeverd.