FB
Psykiske lidelser hos barn

Bruken av sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat har hatt en enorm utvikling de siste årene. De aller fleste bruker sosiale medier daglig, og vi har også sett en tendens til at brukerne blir yngre og yngre.

Det er ingen tvil om at sosiale medier har kommet for å bli, og bruksområdene utvides stadig. Dagens unge trenger å tilegne seg digital kompetanse, men hvor mye vet vi egentlig om de langsiktige konsekvensene internettbruk kan ha for barnet? Hvordan påvirkes små hjerner i vekst og utvikling av TV, internett og sosiale medier?

Professor Susan Greenfield mener at sosiale medier kan svekke oppmerksomheten til barn, og gjøre dem selvsentrerte.

 

– Det er vanskelig å se hvordan hjernen og sinnet til et barn som tilbringer mange timer foran PC-en hver dag, kan forbli den samme som hos tidligere generasjoner, legger hun til.

Leder for famlab Norge Hans Holter Solhjell mener også at for mye TV og data kan påvirke hjernens utvikling i negativ retning. Solhjell poengterer at hjernen trenger samspill med andre levende mennesker for at den skal kunne utvikle seg på en sunn måte. Dette er spesielt viktig for barn og ungdommer i vekst og utvikling.

 

– Men det betyr ikke nødvendigvis at noe data eller TV er skadelig, det er mer et spørsmål om når det blir for mye, og om det erstatter andre former for samspill, sier han og legger til at man i dag også trenger å utvikle en digital kompetanse.

Solhjell råder foreldre til å begrense den totale tiden barnet bruker foran skjermen, enten det er snakk om TV, data eller spill.

 

– De første tre årene er det ingen grunn til å bruke tid foran en skjerm i det hele tatt. Men å se barne-TV i hverdagene, og kanskje litt mer i helgene er nok ikke noe problem for de fleste. Det samme gjelder så lenge barnet er i barnehagealder. Etter det kan en time til halvannen som maksimal tid foran en skjerm være nok, anbefaler han.

En av de største utfordringene dagens foreldre står overfor er å finne en fornuftig balanse for barnets TV- og internettbruk. Men hvor går grensen? Når begynner TV og data å erstatte andre og viktigere former for samspill? Kommenter gjerne i kommentarfeltet.

 

Hvis du vil lese mer om barn, TV og nettbruk finner du hele artikkelen her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)