FB

Du finner boken i vår bokhandel.
Vi arrangerer jevnlig kurs med Ross Greene. Se denne siden for informasjon om kurs med Ross Greene.Introduksjon 9

Norsk forord ved Jesper Juul 13

Kapittel 1: Skolens harde realitet 17

Kapittel 2: Barn gjør det bra hvis de kan 24
– Mangelfulle ferdigheter 25
– Uløste problemer 36
– Nye linser og et nytt verktøy 37
– Noen historier fra virkeligheten 38
– Ulogiske konsekvenser 43
– Historien fortsetter… 48

Kapittel 3: Undervisningsplaner 56
– Plan A 57
– Plan C 58
– Plan B 59
– Historien fortsetter… 64

Kapittel 4: La oss komme i gang 77
– Empati 79
– Definer problem 81
– Invitasjon 83
– Historien fortsetter… 93

bookstore_banner

Kapittel 5: Hindringer i veien 108
– Du brukte plan A i stedet for plan B 108
– Overflatisk empati 109
– Manglende steg 113
– Duellerende løsninger 117
– Stegene i feil rekkefølge 118
– Å stole blindt på nødplan B 118
– Historien fortsetter… 122

Kapittel 6: Vi fyller mellomrommene 138
– Å begynne med uløste problemer 138
– Å begynne med ferdigheter 142
– Å identifisere og sette ord på bekymringene sine 142
– Å komme frem til løsninger 144
– Historien fortsetter… 156

Kapittel 7: Når tanker forenes 168
– Klasser med spesialundervisning 178
– Historien fortsetter… 181

Kapittel 8: En bevisst skole 208
– Endringsimpulser 209
– Strukturer for å støtte og opprettholde endring 213
– Lederskap 221
– Historien fortsetter… 226

Kapittel 9: Balanserte liv 251
– Historien fortsetter… 252

Vedlegg 257
Kilder 263
Bøker som er nevnt, og annen anbefalt litteratur 267
Takk 269

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)

Få et utdrag fra boken
"UTENFOR"
av Ross Greene.

Skriv inn din epost under.

You have Successfully Subscribed!