FB

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall eller Har vi tid og råd til å la være? To historier fra skolen om relasjoner med barn. Skrevet av Hans Holter Solhjell. Et “kritisk” spørsmål jeg av og til får når jeg holder kurs om konfliktløsning, kommunikasjon og...

Langsiktige positive økonomiske og livskvalitetseffekter av investering i relasjonskvalitet

Hvilken betydning har kvaliteten på relasjoner og tilbudet til familier de første årene, og i barnehager for barnets og også samfunnets økonomi på lang sikt? Professor James Heckman er samfunnsøkonom og Nobelprisvinner i økonomi.Heckman har forsket på samfunnsøkonomiske effekter av tiltak og programmer, som investeringer i barnehage og skole med god kvalitet, på ulike tidspunkter i barns og ungdommers liv. Hans forskning har vist at det er tiltak som gjøres for den yngste aldersgruppen, fra 0-5 år, somhar størst effekt på senere livskvalitet og som også samfunnet får mest igjen for, og gir en avkastning helt opp til 13% per år, som er langt høyere enn de fleste andre investeringer.Er denne forskningen fra USA også relevant her i Norge?Les mer om dette i denne artikkelen av Hans Holter Solhjell.

Læringsmotivasjon

Læringsmotivasjon Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre, eller ikke lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften… Les mer her