FB

Jesper Juuls bok oversatt til Arabisk og Somalisk

Jesper Juuls bok “Her er jeg! Hvem er du? er nå oversatt både til Arabisk og til Somalisk. Oversettelsene er en del av at integreringsprosjekt i Sverige, og et samarbeid mellom Famlab i Sverige, og Røde Kors i Sverige.

Forord til boken Barns beste ved skilsmisse

Få kan beskrive barns opplevelsesverden med større engasjement og overbevisning enn Jesper Juul – ikke minst når det gjelder hvordan barna har det i sin nære familie. Denne lille boken er ikke noe unntak i så måte.