FB

PLS modellen i kombinasjon med andre metoder.

Del 8. PLS modellen kan gjerne suppleres med og brukes sammen med andre tiltak og andre metoder, for både barn og voksne, når relasjoner og konflikter er mer krevende og kompliserte.