FB

Responstrakten

Skrevet av Hans Holter Solhjell.

Publisert 8. februar 2021.

Responsstrakten ble utviklet for å undervise om selvregulering, reguleringsstøtte, traumer og traumeterapi. Den brukes sammen med PLS modellen for undervise om utviklingsstøttende relasjoner, kommunikasjon og konfliktløsning i voksen-barn relasjoner, i familier, barnehager og skoler,

responstrakten

Du kan få en gratis kopi av Responstrakten her.

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta en kopi av Responstrakten.

Hvis du er interessert i mer informasjon om Responstraktmodellen, kan du registrere deg for vårt nyhetsbrev. Du vil da motta en gratis kopi du kan printe ut.

I vårt nyhetsbrev vil du motta informasjon om videre utvikling av Responstrakten, samt våre relaterte kurs og opplæringsprogrammer.

responsetrakten

Responsetrakten.

Hans Holter Solhjell presenterer responstraktmodellen.

Hans Holter Solhjell presenterer responstraktmodellen.

Responsstrakten ble utviklet med fokus på relasjonen mellom barn og omsorgsgivere og for å undervise om utviklingsstøttende konfliktløsning, selvregulering og reguleringsstøtte i familier, barnehager og skoler, og også for bruk i undervisning om traumer og traumeterapi.

Modellen gir en oversikt over noen av de vanligste relasjonelle regulerende og dysregulerende reaksjonsmønstre vi mennesker har tilgang til. Den har fokus på både adferd, følelser og kognitive faktorer, i møtet med utfordringer, konflikter, kriser og stress. 

Responstrakten er også ment å være et hjelpemiddel for selvrefleksjon – vi kan bruke modellen til å få oversikt over, utforske og reflektere over egne reaksjonsmønstre og ferdigheter, samt vurdere hvilke ferdigheter vi ønsker å fokusere på for videre utvikling av kapasitet for selvregulering og reguleringsstøtte.

Den visuelle metaforen med en trakt er brukt for å illustrere at vår kapasitet for læring, konfliktløsning og atferdsmessig- og kognitiv fleksibilitet, generelt og bredt sett, reduseres når stress og følelser av trussel, usikkerhet og negative følelser øker. Trakten, og vår kapasitet, er generelt større høyere oppe i trakten, og lavere lengre ned.

Responstrakten beskriver både reaksjoner som er mer spontane, positive og negative, sunne og usunne reaksjonsmønstre, men også positiv mestrings,- og løsningsorientert atferd og relasjonelle ferdigheter som kan bevisstgjøres, læres og også utvikles til et høyt nivå.

Dette inkluderer utvikling av kognitiv, emosjonell og atferdsmessig granularitet, det vil si vår evne til å gjenkjenne og skille mellom ulike følelser, ulike tankemønstre og ulike relasjonelle, kommunikative handlinger. I tillegg handler det om å utvikle kapasiteten til å akseptere og være komfortabel med uenighet og debatt, og akseptere konflikt, ubehag, smerte, stress og negative følelser til en viss grad, samtidig som man jobber med problemløsning og reparasjon. Og at vi gradvis utvikler denne kapasiteten over tid til å være i stand til å takle mer krevende, komplekse og potensielt stressende situasjoner.

Noen av responsene er mer impulsive i karakter, og andre krever fokusert læring, støtte, øvelse og utvikling for å tilegne seg. Det er viktig å være klar over at kravene og stresset i ulike situasjoner varierer, så ferdigheter som er enkle å bruke i en situasjon kan være vanskelig å ta i bruk i en annen situasjon, selv om de er like relevante og viktige i begge situasjonene.

Du kan lese mer om Responstrakten på nettsiden www.oppmerksombevegelse.no, i disse artiklene, 

https://oppmerksombevegelse.no/responstrakten-introduksjon/

og 

https://oppmerksombevegelse.no/responstrakten-konseptuell-og-teoretisk-bakgrunn/

Du kan også laste ned en gratis versjon av responstrakten her. 

Og det er også mulig kjøpe en plakat i høy kvalitet, i A3 og A4, her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)