FB

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager

I 2016 og 2017 gjennomførte en gruppe på 15 barnehagelærere fra Kanvas barnehager en foreldreveilederutdanning over 10 dager med Hans Holter Solhjell. Her kan du lese om deres erfaringer!

KONFLIKTLØSNING OG ORGANISASJONSUTVIKLING I SKOLEN

KONFLIKTLØSNING OG ORGANISASJONSUTVIKLING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN Intervju med Rektor Marit Hunstad Skrevet av Hans Holter Solhjell. Marit er rektor i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse og har brukt PLS...

PLS reguleringsstøttemodellen

Del 2. PLS reguleringsstøttemodellen beskriver 5 faser i konflikter i relasjoner med barn, og hva voksne kan gjøre i hver fase for å redusere konfliktnivået, og skape positiv læring både for barnet og den voksne. Les mer her