FB

Styrking av læringsprosesser og økt praktisk faglighet

Del 4: Intervju med Intro Ung i Asker kommune
om deres arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Av Hans Holter Solhjell

Dette er del 4 av et intervju med Tina Myrmæl Helgestad og Andreas Eitrheim, som er fagledere i Intro Ung og arbeider med bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. De forteller om erfaringene sine etter en kursrekke med Hans Holter Solhjell om kommunikasjon, konfliktløsning, stress og traumer.

Få din kopi av PLS modellen
gratis her!

Til å printe ut!

PLS

Er det noe mer dere vil nevne av erfaringer i arbeidshverdagen etter kurset?

 

Andreas: En ting til vi har hatt utbytte av fra kursrekken, er journalføring. Med felles fagbegreper, fagtermer og fagkunnskap, med et praktisk fokus, innenfor relasjonsbygging og konfliktløsning, så kan vi i større grad skrive og lese journalen på samme måten, siden vi bruker de samme ordene og den samme fagterminologien. Det gjør flere av journalene mer presise, lettere å forstå og kanskje også mer kortfattet.

Felles fagterminologi forenkler forståelsen.

Også når vi skriver halvårsrapporter og generelt dokumenterer det arbeidet vi gjør, er dette viktig. Det øker også læringseffekten av rapportene, slik at vi kan bli flinkere til det vi gjør.

Vi fremstår også mer faglig sterke overfor samarbeidspartnere, og det er en styrke for oss som avdeling i møte med skole, idretten og andre samarbeidspartnere. Vi samarbeider med mange forskjellige, og jo tryggere vi selv er på det vi gjør og det vi kan, jo mer kan vi støtte ungdommene våre, og jo mer solide fremstår vi utad også.

 

Tina: Jeg tenker også at det at man har fått økt profesjonaliteten sin, både overfor ungdommene, overfor hverandre i teamet og ikke minst overfor andre samarbeidspartnere, som skoler, lærere osv., har gjort oss tryggere.


 

Dette er veldig spennende å høre!

Som pedagog prøver jeg å gjøre innholdet i kursene så praktisk relevant som mulig, og ha mye fokus på praktiske modeller, ferdigheter og praktisk forståelse. Hvordan opplevdes dette fra deres side?

 

Andreas: Jeg synes at dette skinner godt igjennom, og det er jo kjempeviktig. For man kan sitte som student og lese bøker om pedagogikk på flere hundre sider og komme ut med null praktisk erfaring og null hjelpemidler. Du kan sikkert sitere det og få gode karakterer på eksamen, men det er viktig å få det ut i kroppen, når vi handler og kommuniserer i hverdagen, hvor vi til slutt skal benytte oss av dette.

Vi var 28 deltakere på det meste, og kurset var lagt opp slik at det engasjerte alle.

Det var fint å ha en variasjon med gruppeoppgaver, praktiske øvelser, mye illustrasjoner og bilder osv., at vi kunne bruke det vi lærte, i praktiske oppgaver.

Måten det var lagt opp på, var tilpasset det at vi var en så stor gruppe og passet veldig godt for vår avdeling.

 

Tina: På barnevernspedagogutdanningen fikk vi høre hvert år at hvis man tror man er faglig utlært, så er man ferdig, da er det bare å slutte. For man blir aldri ferdig utlært når man jobber med mennesker og ungdom.

Jeg tenker det stemmer her også. Selv om vi kunne veldig mye fra før, så er man aldri utlært, og man lærer alltid noe nytt.


 

Tusen takk for alt dere har delt. Det var veldig hyggelig å snakke med dere og høre om alt dere har erfart og gjort. Det var en god opplevelse for meg å undervise hos dere, med en spennende og interessant gruppe. 

Siden jeg vanligvis jobber med foreldre og ansatte i barnehage og skole, var det gøy for meg at kursrekken har opplevdes relevant og nyttig for dere også. 

Med denne tragiske situasjonen i Ukraina er det spesielt viktig med den erfaringen og kunnskapen som dere har. Kanskje deres erfaringer kan hjelpe andre som jobber med traumeterapi, flyktninger og integrering? 

 

Tusen takk skal dere ha!

Lær mer om praktisk bruk av PLS modellen!

PLS PROMO
PLS startpakken er den raskeste måten å komme i gang på. Du kan lese mer om PLS startpakken her.

Veilederutdanning i PLS kommunikasjon og konfliktløsning. Les mer om utdanningen her.

Du kan også kjøpe kurshefte og en plakat av PLS modellen på denne siden.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)