FB

Forståelse for egne og andres stressreaksjoner

Del 3: Intervju med Intro Ung i Asker kommune
om deres arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Av Hans Holter Solhjell

Dette er del 3 av et intervju med Tina Myrmæl Helgestad og Andreas Eitrheim, som er fagledere i Intro Ung og arbeider med bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. De forteller om erfaringene sine etter en kursrekke med Hans Holter Solhjell om kommunikasjon, konfliktløsning, stress og traumer.

Få din kopi av PLS modellen
gratis her!

Til å printe ut!

PLS

Vi hadde også en kursdag om ens eget stress og følelesmessige reaksjoner i møte med stress, utfordringer og konflikter. Hvordan opplevde dere det? 

 

Andreas: Det var interessant at det i kursrekken også var fokus på dette med hvordan vi som voksne håndterer våre egne følelser både under konflikter og etter konflikter. 

Det var fint at det ble poengtert at man må anerkjenne at man blir følelsesmessig involvert og trenger et rom å lufte det i – enten det er i en samtale med en kollega eller med en leder. 

Det er viktig å sette dette på agendaen og innse at det er reelt at det vil oppstå følelser og reaksjoner hos oss selv under og etter en konflikt, og at man trenger å bearbeide det i en eller annen kanal. 

Det er lettere å gjøre det hvis man har snakket om kollegastøtte på forhånd, for det blir lett slik at egne følelser blir et tabu og vanskelig å snakke om. 

 

Tina: Jeg vil også nevne metoden du viste oss, Trauma Release Exercises, TRE, og nevrogenisk skjelving. Flere syntes at det var veldig fint, og fokuset på viktigheten av å ta vare på seg selv midt oppi alt. 

Hele temaet rundt eget stress og traumer i omsorgsrollen var veldig nyttig. De som følger opp ungdommene som bor på hybel, har snakket om dette i etterkant. 

Det er viktig å ta vare på seg selv for å kunne hjelpe andre, men det kan være lett å glemme. 

 

Andreas: Det er fint at vi nå er kjent med at det kan komme kroppslige reaksjoner etter stressende opplevelser, og at vi vet at det følelsesmessige og det fysiske som skjer, er tett knyttet sammen. Nå vet vi at det ikke er farlig, men normalt. 

Dette er jo også noe ungdommene våre kan oppleve, og vi kan nå ha en større trygghet i møte med ungdommene når de selv opplever kroppslige stressreaksjoner. Vi kan for eksempel si at denne ristingen er noe vi har sett før, og forklare at det er naturlig og ikke farlig, det er kroppen som trenger å avreagere etter en stressende situasjon. 

Det er absolutt til vår fordel å vite at dette er tett knyttet sammen.

Du kan lese del 4 av intervjuet her.

Lær mer om praktisk bruk av PLS modellen!

PLS PROMO
PLS startpakken er den raskeste måten å komme i gang på. Du kan lese mer om PLS startpakken her.

Veilederutdanning i PLS kommunikasjon og konfliktløsning. Les mer om utdanningen her.

Du kan også kjøpe kurshefte og en plakat av PLS modellen på denne siden.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)