FB

Takk for interessen!

Vi har nå sendt deg en e-post med en lenke til nettsiden med opptakene. Vennligst sjekk din e-post. Husk også å sjekke søppelpostmappen din også.

 

Du kan også gå direkte til siden med opptakene her.

 

Vil du hjelpe andre å løse vanskelige utfordringer i relasjoner med barn, oppleve mestring og å støtte barns utvikling?

Da vil jeg anbefale å delta på vår Veilederutdanning i utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn.

Utdanningen er for deg som er engasjert i arbeidet med barn og unge, i familier, i barnehage og skole.

Du kan lese mer om denne utdanningen her.

Hans Holter Solhjell

PLS rammeverket er utviklet av
Hans Holter Solhjell.
Du kan lese mer om Hans her.