FB
pgs cps er grunnleggende ferdigheter for alle mennesker

Vi ser frem til kurset Eksplosive barn med Ross Greene til høsten, hvor han lærer bort sin metode Problemløsning Gjennom Samarbeid.

Mange tenker at Problemløsning Gjennom Samarbeid er noe vi primært trenger i arbeide med barn med spesielle utfordringer. Men det stemmer ikke.

Problemløsning Gjennom Samarbeid som metode er ikke kun for bruk med barn med spesielle reguleringsutfordringer, men er grunnleggende viktige ferdigheter for alle mennesker.

Forbes.com skriver om dette, og hevder at Problemløsning Gjennom Samarbeid er nøkkelen til å løse mange av de problemene vi står overfor i vår tid. For å løse de store problemene i verden må mennesker bli flinkere til å samarbeide på alle nivåer og på alle områder. Dessverre så mener de at så få som 8% av alle 15 åringer har denne ferdigheten.

Les mer om dette i en interessant artikkel om CPS (den engelske forkortelsen for PGS) hos Forbes.com.

“CPS is an essential skill in the workforce and the community because many of the problems faced in the modern world require teams to integrate group achievements with team members’ idiosyncratic knowledge,” the researchers explain.

The heart of this is the growing complexity of society that requires a collaborative approach to problem solving. This in turn requires the kind of collaborative problem solving skills that the authors believe are lacking in many young people today.

In their assessment of over 500,000 15-year-olds, just 8% were found to have these skills.”

 

Vil du lære om Problemløsning Gjennom Samarbeid? Bli da med på vårt kurs med professor Ross Greene, skaperen av metoden, http://www.famlab.no/problemlosing-gjennom-samarbeid/.

Du kan lese hele artikkelen fra Forbes her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)