FB

AAse_JohanssonÅse Johansson er gestaltterapeut. Hun har to voksne barn, og to barnebarn.

Hun har høyere utdannelse innen Gestaltterapi ved høgskolen Norsk Gestaltinstitutt, og Batchelorgrad i Samfunnsfag med personalledelse ved Universitetet i Stavanger.

Hun har egen praksis som gestaltterapeut, og har erfaring med å jobbe med klienter individuelt, med par og med grupper. Hun har utviklet en egen metode innen par-terapi. (Mer informasjon om dette finner du på hennes hjemmesider: www.aajo.no)

– Jeg ble seminarleder for Famlab fordi jeg tenker at det er viktig med bevisstgjøring på måten vi samhandler på til daglig innen familien. Det å se hvert enkelt familimedlem, og ivareta alles behov, er nødvendig for at alle skal få brukt mest mulig av sitt potensiale for vekst og utvikling. Det er et engelsk ordtak som heter: “It takes a village to raise a child”. Jeg tenker det er mye sant i dette. Vi i Famlab kan være en del av en liten “landsby” der utfordringer med for eksempel barneoppdragelse blir satt på dagsorden. Famlab kan være en arena for meningsutveksling og diskusjon.

 

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)