FB

Bonusforeldre (utdrag)

For en generasjon siden var man stefar eller stemor når man bodde sammen med en partner som hadde barn fra før. Man var i stedet for den biologiske moren eller faren… Les mer her

Tenåringsfamilien

Når vi som foreldre ser barna våre i tenåringsalderen, ser vi først og fremst resultatet av vår egen innsats som oppdragere for dem i årene frem til denne fasen.Få tidspunkt i barns liv er så omspunnet av myter og forutinntatte holdninger som tenårene (fra ca 12 til...

Samarbeidets pris

Når vi snakker om barn generelt, sier vi gjerne at de er friske, sterke, spontane, at de har en utrolig overlevelsesevne, og alt dette er sant nok. Men på ett punkt er barn også ekstremt sårbare; nemlig når det kommer til den konflikt vi alles fødes inn i og hvor vi befinner oss gjennom hele livet. […]

Seks år i ektesengen

Hvor lenge skal barna sove sammen med foreldrene?VI HAR EN datter som fyller seks år. Hun har alltid sovet i vår seng og er blitt meget avhengig av det. Vi har forsøkt å snakke henne til å ligge i sin egen seng på rommet sitt, men til ingen nytte. Nå ligger hun og moren på en madrass på gulvet på barnerommet – mens jeg, faren, ligger på et annet rom. Hver kveld hyler og skriker hun for å få viljen sin.Moren er for det første lett å overtale. Det gjør det vanskelig å sette hardt mot hardt. […]

Her går min grense

Diskusjonen om ”ja” og ”nei” leder oss naturlig over på spørsmålet om å sette grenser for barn. Så lenge voksnes grenser ikke er absurde eller håpløst urimelige er det fundamentalt sett ikke noe barn vil mer enn å samarbeide med voksne.Når foreldre og pedagoger har vanskelig for å få barn til å forstå grensene som settes, har det som regel få og svært vanlige årsaker. Jeg kommer tilbake til disse senere. […]

Finnes det en trassalder?

Når barn blir cirka to år gamle får de mer vilje og begynner å lengte etter å bli mer selvstendige og mindre avhengige av foreldrene. I Nordeuropa har vi tradisjonelt kalt denne fasen (som egentlig varer de neste 18 årene!) for trassalderen, mens den i USA ofte kalles ”The trouble two’s”.Disse betegnelsene skyldes sannsynligvis tradisjonell tenkning som gjør at voksne forklarer årsaken til enhver konflikt med noe som skjer i og med barnet. I dag vet vi at det ikke er så enkelt. […]

Skal barn ha plikter?

Foreldre er ulike. Noen er innstilt på å ta imot de ustrukturerte og spontane oppgaver barn gir dem. […]

Empati

Wienerpsykiateren Sigmund Freud, psykoanalysens grunnlegger, mente at barn ikke blir født empatiske, men tvert om egosentriske og utelukkende styrt av primitive drifter. Siden Freuds tid har barna og deres drifter vært et viktig tema for alle forskere og praktikere som interesserer seg for barns utvikling.Først da forskerne begynte å studere spedbarna i samspill med mødrene sine, begynte de å skimte et nytt bilde. Det ble tydelig dokumentert at barn blir født med evnen til det professor Daniel N. Stern kaller ”inntoning”, det vil si evnen til å peile inn morens følelser og stemninger. […]

Det er ikke lett å forstå seg på barn

I gamledager hørte den typiske anoreksifamilien (anorexia nevrosa = nervøs spisevegring) til det bedre borgerskap, hvor det til enhver tid gjaldt å holde fasaden. Alt var pent og pyntelig på overflaten, mens uløste konflikter hopet seg opp under teppet. I vår tid er det derimot flere tegn som tyder på at det er helt andre familietyper som opplever anoreksi.Jeg har hatt en rekke henvendelser fra familier med døtre på mellom tre og 15 år med spisevegring, og hvor en eller begge foreldre er ”profesjonelle”: De kan være pedagoger, spesialrådgivere, psykologer eller leger. […]