FB

Intervju med Famlabs seminarleder Hedvig Montgomery.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)

Emadamnten vi er foreldre eller fagpersoner som jobber med barn, så er måten vi ivaretar relasjonen til barnet det viktigste med tanke på barnets utvikling, trivsel, trygghet og læringsmuligheter.
Hedvig Montgomery leder del 2 av Famlabs basisutdannelse.

I denne utdannelsen får du gjennom åtte dager en fordypning i Jesper Juuls filosofi og praksis, og vil utvikle din relasjonskompetanse med fokus på forholdet mellom barn og voksne. Utdannelsen inneholder refleksjoner rundt verdier, integritet, likeverd og anerkjennelse i samspillet med barn og voksne.

Utdannelsen går over to samlinger á 4 dager. Hedvig leder de siste 4 dagene. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og har fordypning i familieterapi. Hun har arbeidet med familier, ungdom og par i mange år. Med denne kompetansen i bakgrunnen har hun holdt kurs og foredrag med fokus på familien, både for Famlab og i egen regi. Samtidig har hun vært aktiv spaltist i ulike aviser, og har bidratt til å spre sin spisskompetanse til det offentlige rom.

Vi har intervjuet Hedvig, og spurt om hennes tanker om barns utvikling, betydningen av relasjoner, og om Famlabs og Jesper Juuls rolle i debatten om barn og oppdragelse.

Hvorfor ønsket du å bli Famlab seminarleder?

I første rekke ønsket jeg å forstå og diskutere mer rundt hva Jesper Juul står for og hvordan vi kan fremme et litt annet syn på barn og barneoppdragelse enn det som vi vanligvis ser. Seminarlederutdannelsen ga masse påfyll og lysten til å bli seminarleder kom egentlig etter kurset.

Hvordan ser du på Famlabs og Jesper Juuls rolle i Norge gjennom det siste tiåret?

Jesper Juul har stått som en modig og tydelig stemme blant eksperter – han har hele tiden utfordret synet på barnet som viljeløst eller barnet som monster. Han har evnet å vise at barnets og familiens liv hører sammen og at vi alltid må ha respekt, både for barna og for foreldrene. Det er ikke alltid jeg er enig i Jesper Juuls råd, men hans svar skaper alltid refleksjon – det kanskje aller viktigste for å komme videre. Famlab har nådd så mange gjennom kurs, konferanser og foredrag – det er en stor jobb igjen å gjøre, men det å bringe denne typen tenkning og refleksjon ut er viktig for å få trygge foreldre som unngår de største fellene.

Hvorfor er det så viktig at foreldre og fagfolk tilegner seg kunnskap om barns utvikling?

Som foreldre og fagfolk må vi hele tiden tilpasse vår kommunikasjon og hjelp til barnet. Det som er riktig for et barn på et visst tidspunkt kan være langt mindre riktig for et annet barn i en annen fase. Å oppdra barn er en balansegang mellom å holde og slippe, mellom å hjelpe og gi frihet til å prøve selv. Når voksne har kunnskap om barns utvikling blir denne balansegangen mye enklere. Da kan du unngå å hjelpe barnet så mye at barnet føler seg mindre enn han eller hun er, og du kan unngå å slippe for tidlig slik at barnet føler seg overlatt til seg selv, forlatt. Å prøve å forstå det enkelte barnet, hvordan barnet tenker, føler og opplever verden er alltid sentralt i arbedet med barn og unge. Og i og for seg i alt arbeide med mennesker.

Under utdannelsen fokuseres det mye på å utvikle den voksnes relasjonskompetanse? Hva er årsaken til dette?

Vi er alle våre relasjoner. Det vi selv har opplevd, har vi med oss som avtrykk i vår måte å tenke på og reagere på. Men våre opplevelser har ikke alltid vært helt optimale, stort sett har vi alle noen sår eller mønstre som ikke er av det gode. Dette vil preges oss når vi møter barn som sliter – enten det er våre egne eller andres. Og når man jobber med barn eller selv har barn, vil noe før eller siden bli vanskelig. Når vi aktivt arbeider med vår egen forståelse av oss selv, våre egne reaksjoner, følelser og tanker, og vår egen utvikling, blir vi tryggere i våre reaksjoner i møte med utfordringer.

Hvordan kan den kompetente voksne bidra til at barn utvikler en sunn selvfølelse, motstandskraft og en optimistisk livsholdning?

Barn har en selvfølelse med seg, bare se på to-åringens nærmest rus over å være og kunne uttrykke seg! Vår jobb er å ta vare på den, gi dem håp om at det går bra og la dem prøve og feile og se at det går bra også når de ikke lykkes. Det aller viktigste vi kan gjøre for våre barn, er å hver dag se dem og gi dem et varmt smil. Men vi trenger ikke å ha dem under konstant oppsyn eller smile hele tiden, vi må også vise dem hvordan et voksenliv ser ut og hvordan vi selv tar vare på vår egen tid og vår egen lykke. Så en familie i balanse, hvor det er plass til alle, er en familie som også fremmer selvfølelse. Så enkelt og så vanskelig.

Hva vil du si er det viktigste å være bevisst på når det gjelder barnas egne følelsesuttrykk? De skal vel heller ikke behøve å smile hele tiden?

Nei. Det viktigste er å gi rom for all slags følelser, og å forstå barnas streben etter å internalisere og kunne uttrykke sine egne følelser. Det tar en hel oppvekst å få oversikt, innsikt i og forståelse av egne følelser. Jesper Juul har snakket om dette lenge, og nå er det mer i fokus knyttet til begrepet selvregulering innen tilknytningsretningen. Derfor trenger barn foreldre som vil dem vel og veileder dem i hvordan følelser kan uttrykkes og deles. Så å se følelser, snakke om følelser og hjelpe barna til å uttrykke seg på gode måter er vesentlig. Og unngå å fordømme enkeltfølelser. Sinne, misunnelse, sjalusi, savn, stakkarslighet – det er mange følelser som kan være vanskelige å håndtere, og som tar tid å få et modent forhold til. Husk at barna øver seg og trenger en arena for det.

Kompetente-barn trenger-kompete-te-voksne

Står dagens voksne ovenfor spesielle utfordringer i møtet/arbeidet med barn og unge?

Jeg tror vel at dagens største utfordring er at vi har utviklet en slags kollektiv forventning om at alt skal være bra hele tiden. Det stenger litt for å se hva som faktisk skjer. Hvis vi kunne erkjenne at vanskeligheter finnes, og at vi sammen kan løse dem, hadde vi nok kommet mye lengre som foreldregenerasjon.

Navnet på Famlabs basisutdannelse er “Kompetente voksne”, og Jesper Juul ble først kjent for boken “Ditt kompetente barn”. Hva ligger i begrepet “kompetente barn”, og hva vil det si å være en “kompetent voksen»?

Det Jesper Juul mener med at barna er kompetente, er at de helt fra starten er komplette små mennesker – på det nivået de befinner seg. Det betyr ikke at de kan alt, for det tar det et helt liv å lære seg. Men akkurat der de er, må de møtes med respekt og forståelse av seg som subjekt. De er noen, og denne noen har en egen stemme og en egen verdi. De har også evne til å utrykke noe om sine egne behov, trivsel, trygghet og så videre. Kompetente voksne klarer å se og lese barna, hvor de er og hva de trenger. Kompetente voksne kan nok både om seg selv og barn til at de kan lage et godt oppvekstmiljø for barna. En god oppvekst begynner med nære relasjoner – å legge til rette for den nære relasjonen med eget barn er en forelders første utfordring.
Vi skaper atmosfæren og kulturen barnet vokser opp i – hjemme, i barnehage og skole, og i nærmiljøet.
Deler du vårt verdigrunnlag og ønsker å lære mer om Jesper Juuls filosfi? Da er Famlabs basisutdannelse, Kompetente voksne, en flott mulighet til faglig og personlig utvikling!

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)