FB

Podcasten “Litt Lys” i samtale med Hans Holter Solhjell

om hverdagskonflikter, hva det vil si å være konsekvent, og hva som ligger bak Hans sitt arbeide med å hjelpe foreldre og barn.

Hans Holter Solhjell

(Bildet er fra en tidligere podcast hos Hverdagspsyken)

Lurer du på hva du kan gjøre når dere er i butikken og barnet krever å få is, ikke vil gi seg og situasjonen blir krevende? Eller synes du at det vanskelig å være konsekvent. 

Da bør du få med deg podcastepisodene der Sølvi Helén Hopland intervjuer Hans Holter Solhjell om slike hverdagsutfordringer som de fleste foreldre opplever.

Del 1

Del 2

Lenker til podcasten

Du finner både Del 1 og Del 2 av podcasten via disse linkene,

Del 1:

Del 2:

 

Temaer i podcastepisodene

Hans og Sølvi er innom flere temaer i podcast-episodene. De deler blant annet noen tanker om disse spørsmålene:

 1. Hva kan jeg lære av de vanskelige situasjonen som oppstår for at det skal gå lettere neste gang noe lignende skjer?
 2. Hva er de ulike fasene i konfliktsituasjoner og hva kan jeg gjøre i hver fase?
 3. Hva kan jeg gjøre med frykten for andres tanker om meg som forelder?
 4. Må foreldre egentlig alltid være konsekvente?
 5. Hvordan kan jeg møte meg selv med forståelse i foreldrerollen?
 6. Hvordan kan jeg unngå at en situasjon eskalerer i intensitet?
 7. Hvordan kan jeg ta ansvar for mine egne feil og eget stress?
 8. Hvordan kan voksne støtte hverandre i vanskelige situasjoner, også når man ikke kjenner hverandre fra før.

 

I podcastepisodene deler Hans også om sine egne erfaringer og hva som ligger bak hans motivasjon for å hjelpe barn og foreldre til å ha det bedre sammen.

 

Hans Holter Solhjell sier blant annet dette i podcasten:

 • “Jeg er opptatt av praktiske ferdigheter som vi voksne kan lære oss og bli bedre på. Vi trenger forståelse av praktiske prosesser og dynamikken i relasjoner og konflikter, slik at vi forstår hva som skjer, og hva vi skal gjøre.”
 • “Barna prøver å fortelle oss mange ulike ting, både med ord, kroppsspråk, følelsesuttrykk og handlinger, og det er viktig for barnet å oppleve at det barnet prøver å kommunisere, blir fanget opp, forstått og tatt på alvor.“
 • “Et viktig mål med perspektivtagende kommunikasjon, anerkjennende kommunikasjon, validering og aktiv lytting (litt ulike og komplementerende ferdigheter i perspektivtagende kommunikasjon) er å hjelpe barnet til å oppleve at vi forstår og hører det barnet sier. Det har en tendens til å dempe noe av frustrasjonen og skape et bedre utgangspunkt for det man gjør etterpå i en dialog om situasjonen.”
 • “Det som er bra å gi barnet av omsorg, støtte og hjelp, vil endre seg over tid. Vi må gradvis øke forventningene til barnet og støtte en gradvis prosess av læring av ferdigheter og selvstendighet. Vi skal ikke vende dem av med å bli møtt med omsorg, forståelse og trygghet, men måten det gjøres på, vil endre seg over tid.”
 • “Det er viktig å møte seg selv med forståelse. Man kan bruke disse kommunikasjonsformene og måten å tenke på med seg selv også. Foreldrerollen og relasjoner med barn dreier seg ikke bare om kommunikasjonen utad med barnet, men også i veldig stor grad om hvordan vi forholder oss til oss selv og våre egne følelser, våre egne reaksjoner, vår egen oppvekst, vår egen livshistorie, måten vi tenker på, hva vi tror andre tenker osv, og hvordan vi møter oss selv og alle disse følelsene og tankene. Dette er noe de fleste må jobbe med og lære, for det kommer ikke nødvendigvis spontant og naturlig, helt av seg selv.”

 

Sølvi sier blant annet dette i podcasten:

 • “Man må avsløre sine indre sabotører. Når man kommer ut av en butikkopplevelse der treåringen krever å få is, andre ser på og man kjenner at det koker i hodet og man føler seg så skamfull at man vil synke gjennom gulvet og ikke har lyst til å gå på den samme butikken igjen på lenge, da blir det veldig stort. Opplevelsen forstørres, og man pisker seg selv. Isteden bør en tenke med egenkjærlighet og si det samme til seg selv som man ville sagt til sin beste venninne. Man trenger å være en støttespiller for seg selv også.”

 

Hans Holter Solhjell er pedagog og har siden 2006 drevet med kurs og veiledningsvirksomhet. Han tilbyr kurs, utdanning og veiledning for foreldre, barnehager og skoler via nettsidene famlab.no og foreldrekompetanse.no. Hans er opptatt av kommunikasjon, konfliktløsning, barns utvikling, stress og traumer, og ønsker å hjelpe foreldre og personale som jobber med barn, og gi støtte til barns utvikling, sosialt, språklig og emosjonelt.

 

Han har blant annet utviklet PLS modellen, som består av flere visuelle modeller for foreldre og andre som er i eller jobber med relasjoner med barn, og som ønsker å bli bedre på utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning. Du kan lese mer om denne metoden her: https://famlab.no/pls-reguleringsstottemodellen/

 

Sølvi Helén Hopland, som intervjuer Hans i podcasten, er tekstforfatter og komponist, er utdannet drama-og musikkpedagog, og har også utdanning og praksis innen radiojournalistikk. Hun har tatt Famlabs PLS veilederutdannelse og er sertifisert sorgveileder.

 

I sommerhalvåret driver Sølvi Ulvesund fyr ved Måløy, som overnattingssted, kafé og kulturarena (ulvesundfyr.no), og om vinteren lager Sølvi podcast-samtaler. Hun begynte med podcaster som et coronatiltak i adventstiden i 2020, med 24 “luker” med ett portrett pr. dag. De første to årene het serien “Det lyser i stille grender”, og ble laget i samarbeid med lokalavisen Fjordenes Tidende. Nå lager Sølvi podcasten alene. Hun har byttet navn på podcasten til “Litt Lys” og opprettet Hjertelys Media (https://www.facebook.com/profile.php?id=100087780177966). I tillegg til adventsepisoder i desember, lager Sølvi nå også søndagsepisoder.

 

Gjennom podcasten “Litt Lys” ønsker Sølvi å bringe lys, gi livskraft og føre mennesker sammen. Musikken på podcasten er hennes egen, og er også å finne på Spotify, iTunes etc., som “Sølvi Helen Hopland”.

 

Lenker til podcasten

Du kan høre podcast-episodene via disse linkene:

 

Litt om Famlab

Famlabs visjon er “å bidra til å forbedre den emosjonelle, mentale og sosiale velværen for dagens og morgendagens barn og foreldre”. På Famlabs nettside finner du en mengde artikler om relasjoner i familier, barns utvikling og om problemstillinger de fleste foreldre møter i løpet av livet. Du finner også informasjon om kurs og utdannelser for foreldre og fagfolk.


Du finner Famlabs nettside her: https://famlab.no/

 

Du finner kurskalenderen til Foreldrekompetanse og Famlab her: https://foreldrekompetanse.no/kurskalender/

 

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)