FB

SKOLEFRAVÆR –

en bok av Sara Eline Eide

SKOLEFRAVÆR – En bok av Sara Eline Eide

Bok om skolefravær av Sara Eline Eide. For å hjelpe elever tilbake til skolen trenger de å oppleve trygghet, mestring, inkludering og gode relasjoner i skolen. Når det er på plass, vil eleven oppleve trivsel og lærelyst.

Sara Eline Eide

Jesper Juul sa en gang at konflikter oppstår der det finnes ulike forventninger. Jeg har i mange år jobbet i skolen og vært tett på barn og unge som strever i skolehverdagen. Elever som ikke makter å leve opp til alle forventningene; både faglig og sosialt. Foreldre kjenner på egen utilstrekkelighet når de ikke makter å få barnet sitt på skolen, slik det er forventet, samtidig om de skal ivareta eget barn. Lærere opplever å komme til kort overfor elever som strever, og som har skolefravær. Det kan være mangel på tilgjengelig kompetanse og tiden de har til disposisjon. Med ulike forventninger, kan det lett oppstå konflikter mellom foreldre og skole.

Det kan være ulike oppfatninger om hva som er problemet, og hva løsningen kan være. Boken jeg har skrevet om skolefravær er en praksisnær bok der jeg beskriver det jeg kaller de fire grunnpilarene som må være tilstede for å bringe elever med skolefravær tilbake til skolen; relasjon, trygghet inkludering og mestring. For å løse skolefraværssaker trenger vi å avklare hvilke forventninger de berørte parter har. Foreldre, elev og lærer må sammen finne ut av hva som står i veien for elevens deltagelse og finne tiltak som eleven har eierskap til. For å få til dette, må vi jobbe for en felles forståelse av hva elevens skolefravær handler om. Boken gir et innblikk i hvordan vi kan forstå skolefravær, og hvordan et samarbeid mellom skole, hjem og andre hjelpeinstanser kan fungere, til det beste for eleven.

Du kan lese mer og kjøpe boken her: www.cappelendammundervisning.no

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)

Gratis utdrag fra boken Utenfor.

Ross Greene er forfatter av de bestselgende bøkene “Eksplosive barn” og “Utenfor”.
Du kan nå få et gratis utdrag fra boken Utenfor.
Klikk på banneret til høyre for å få ditt utdrag fra boken og skriv inn navn og epost.

Få et utdrag fra boken
"UTENFOR"
av Ross Greene.

Skriv inn din epost under.

You have Successfully Subscribed!