FB
søvnkurs viktig for foreldre

Sovnkurs viktig for foreldre

Bør foreldre delta på søvnkurs?

Det er godt kjent for de fleste at man som foreldre i flere år kan få stort underskudd på søvn og at det kan gå ut over humør, overskudd, skape stress og bidra til friksjon i relasjonen både til barn og partner. 

En artikkel i KK tar opp betydningen av søvn for foreldre og viser til forskning som viser at foreldre går glipp av så mye som 44 dager med søvn i barnets første leveår. Og skriver at det er viktig å søke hjelp om man merker at søvnmangel bidrar til stress, kort lunte og depresjon. Du kan lese denne artikkelen her.

Det mange tenker på da er å få hjelp med barnets søvn, som er viktig. Det mange ikke tenker på er at de voksnes søvn også kan forbedres vesentlig ved å kunne mer om søvn, gjøre noen viktig grep i løpet av dagen, og unngå noen av de største feilen som moderne livsstil og teknologi lett bidrar til at vi gjør. 

Søvnkurs

Bedre søvn er faktisk den aller viktigste måten vi kan forbedre vår livskvalitet på, og kanskje også den enkleste. Men det krever kunnskap og vilje til å gjøre noen små men viktig prioriteringer i løpet av dagen og kvelden, de fleste dagene. Du kan lære mer om dette i søvnkurset bedre søvn. Du kan lese mer om søvnkurset her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)