FB

SKOLEFRAVÆR – En bok av Sara Eline Eide

Bok om skolefravær av Sara Eline Eide. For å hjelpe elever tilbake til skolen trenger de å oppleve trygghet, mestring, inkludering og gode relasjoner i skolen. Når det er på plass, vil eleven oppleve trivsel og lærelyst.