FB

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)

Vi arrangerer jevnlig kurs med Ross Greene. Se denne siden for informasjon om kurs med Ross Greene.


Har du hørt om Ross Greene og CPS metoden, og lurer på om det er det samme som PGS, Problemløsning Gjennom Samarbeid?

Vi har fått flere spørsmål om dette og vi er derfor nødt til å klargjøre bakgrunnen for de ulike forkortelsene, bruken av CPS og et navnebytte Ross Greene gjorde på sin metode for noen år siden. 

Det korte svaret er ja, PGS og CPS det er den samme metoden. Problemløsning Gjennom Samarbeid, PGS, er den norske oversettelsen av CPS. CPS sto tidligere for Collaborative Problem Solving, og er utviklet av Professor Ross Greene. Navnet er i dag endre til Collaborative and Proactive Solutions, som er det nye navnet Ross Greene har gitt sin metode. På norsk fortsetter vi å bruke navnet Problemløsning Gjennom Samarbeid.

Det litt lengre svaret er at CPS er utviklet av Professor Ross Greene. Og den forskningen som er gjort på CPS er i all hovedsak gjort av Professor Ross Greene selv, av miljøer tilknyttet Ross Greene, eller av fagmiljøer som samarbeider med Ross Greene.

Ross ble nødt til å endre navnet på metoden på grunn av en rettslig konflikt med sykehuset han jobbet ved tidligere, hvor sykehuset forsøkte å overta eierskapet til CPS. Dette gjorde sykehuset tross av at det var Ross Greene som har utviklet metoden, gitt den et navn, skrevet bøkene om metoden og også stått bak forskningen på metoden.

Ross Greene vant rettsakene om dette i USA. 

Det som er viktig å vite er at om du leser bøkene til Ross Greene, «Eksplosive barn» og «Utenfor” eller deltar på kurs med Ross så får du den opprinnelige og forskningsbaserte versjonene av PGS/CPS, i den mest oppdaterte versjonen.

Ved et par anledninger har andre arrangører arrangert kurs i CPS med andre foredragsholdere. Vi fikk mange spørsmål om dette, og har derfor blitt nødt til å skrive denne forklarende teksten. Vi ønsker disse lykke til med sin virksomhet, og vil gjerne invitere til et samarbeid med Famlab og Ross Greene. 

På nettsiden livesinthebalance.org finnes utfyllende informasjon om modellens teoretiske og empiriske grunnlag. Her får du også tilgang til opplæringsmateriell (mye er oversatt til norsk), podcaster og videoklipp.

 
Du finner Ross Greenes bøker i vår bokhandel.

Ross Greene