FB
For mange valg gjør barn stresset

 

I beste mening spør vi barna om hva de foretrekker og lar dem bestemme i alle mulige hverdagslige situasjoner.

Pedagog og daglig leder for Famlab, Hans Holter Solhjell, mener barn har evne til å ta valg helt fra starten, men at det ikke er alle typer valg de er kompetente til å ta.

 

Hugo Lagercrantz, seniorprofessor ved Astrid Lindgrens barnesykehus, synes at barn generelt får for mange valg. Hjernen er ikke moden for å velge og ta beslutninger, mener han.

“– Alle valgene skaper unødvendig stress hos barn – de blir forvirret av å veie ulike saker mot hverandre. Den delen av hjernen som vi bruker til å ta beslutninger utvikles sist og modner først i 20-årsalderen”, sier Lagercrantz.

 

I boken «Foreldrehjelpen» er barnepsykolog Egil Launes opptatt av de voksne som bedriftsledere.

“– Når en bedriftsleder er fraværende eller ikke synlig, blir det fort kaos og bedriften får store problemer. Både trivselen og produksjonen lider. I en familie er det på samme måten. En familie er en gruppe som trenger ledelse”, skriver han.

 

Launes mener også at en god leder kombinerer styring og omsorg, og at mye forskning viser at det nettopp er kombinasjonen av tydelig ledelse og empatisk ivaretakelse som gir et godt oppvekstmiljø for barn.

Flere eksperter mener det kan være svært stressende for barn å måtte ta mange valg allerede som liten.

Hans Holter Solhjell mener at det likevel er viktig at barn får lov til å øve seg på å velge, og at vi som voksne aksepterer at de velger feil. Det vil de lære av, og de vil føle seg respektert og tatt hensyn til. Men det er viktig at voksnes beslutning og valg ikke er basert på ettergivenhet.

 

Solhjell legger til:

“– Det er også viktig å se på måten man som voksne går frem på når barn ikke kan velge selv, når vi må ta beslutninger de ikke liker eller er enige i, og spesielt i situasjoner som er tvangssituasjoner”.

 

Om man ikke kan akseptere barns avgjørelser, er det langt bedre at barnet ikke får valgmuligheter. Det er betydelig lettere å leve med at mamma eller pappa tar beslutningene, enn å få sitt valg underkjent av en irritert forelder, sier atferdsviter Petra Krantz Lindgren.

 

Du kan lese hele artikkelen i adressa.no her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)