FB
Vil ha foreldre på kurs i grensesetting

 

Tidligere barneombud Reidar Hjermann uttaler i denne artikkelen  at omfanget av barn med sosiale problemer, atferdsproblemer og økningen i antall barnevernssaker viser at det er store gevinster å hente ved å gi foreldre mer oppfølging i foreldrerollen, han vil sende foreldre på kurs i grensesetting.

Reidar Hjarmann mener at en trygg, god og forutsigbar barndom kan holde som rettesnor, men at mange barndommer ikke er hensiktsmessig å videreføre til neste generasjon.

 

Daglig leder i Foreldrekompetanse, Hans Holter Solhjell, mener Hjermanns forslag ikke er kontroversielt og sier:

“– Det som er mer problematisk er at alle tilbudene som listes opp, ”pmto”, ”mst” og ”tibir”, alle i stor grad er basert på de samme underliggende adferdsteoretiske modellene. I disse modellene legges det mye vekt på belønningsskjemaer, ignorering og timeouts.”

 

I følge han er det mange foreldre som både av verdimessige og faglige grunner ikke ønsker å bruke denne type virkemidler. For mange blir det problematisk når det kommer til barnehager og skoler, hvor det mange steder satses på systemer med utstrakt bruk av ulike varianter av belønningssystemer og andre adferdspsykologiske virkemidler, uten at foreldrene har gitt samtykke til bruk av denne typen metoder.

 

I den sammenheng nevner Solhjell at:

“Foreldre vil heller ha kurs der kommunikasjons- og relasjonsferdigheter vektlegges, og nevner også empatisk og anerkjennende kommunikasjon og gjensidig problemløsning.”

 

Solhjell mener foreldre bør gis et bredere sett av valgmuligheter, bedre informasjon om de ulike tilnærmingene, og mulighet til i større grad å velge hva de selv mener er best for seg og sine barn.

Du kan lese hele denne artikkelen i babyverden her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)