FB


Småjenter kler seg utfordrende med naken mave og G-streng. Skal de få lov av foreldre og skole?

Små jenter på ni år tenker ikke seksuelt når de velger klær. De tenker mote, og klesindustrien har i samarbeid med forbrukerne utviklet seg slik at det er svært liten forskjell på hva som er moderne for små jenter, voksne og halvvoksne kvinner. Å seksualisere naken mavehud er det voksne som har funnet på, helt uten saklig grunn.

Man kan selvfølgelig stille et tilsvarende spørsmål om guttenes seksualitet. Også her er svaret negativt når det gjelder mindre gutter. Den seksualitet de eventuelt uttrykker, har de bare i kjeften. De større guttene i pubertetsalderen vil uten tvil føle seg pirret av den bare maven og de små, faste rumpene. Men pirret blir de også av jenter som er ordentlig påkledd, så det handler ikke om av- eller påkledning.
Utfordrende?

Ikke sjelden hører vi påstander om at småjenter som går utfordrende kledd, løper økt risiko for å bli voldtatt. Det beror dessverre på en gammel (maskulin) fordom om at jenter og kvinner selv legger opp til det. La meg derfor slå fast at når unge og eldre menn forgriper seg på det motsatte kjønn, er det fordi de er syke i hodet. Noe som også gjelder ett av tidens populære fiendebilder: Annen- og tredjegenerasjons innvandrere, hvorav en liten minoritet benytter nordiske kvinners påkledning som påskudd til å krenke dem verbalt og fysisk. Det har ingenting med jentene å gjøre.

Voksne forbilder
Hvis du vil vite hva barn og unge gjør om 10 år, skal du bare se på de voksnes adferd i dag. Barn etterligner de voksne; det har barn alltid gjort, og alle forsøk på å forby det har mislykkes.

Vi lever i en tid da medienes bilde av virkeligheten ofte blir forvekslet med selve virkeligheten. I medienes virkelighet handler alt nå om overflate: Livsstil, innredning og oppussing av bolig, plastisk kirurgi, slankekurer o.l. Hvis det ikke var mange nok voksne kjøpere av disse drømmene, ville disse fenomenene forsvinne fra mediene. Derfor: Hvis man vil påvirke utviklingen, må man begynne med seg selv og andre voksne ikke med barna. Ellers er man ikke troverdig.

Unngå forbud
Jenter i førpuberteten får etter hvert bruk for foreldrenes veiledning i forhold til sin egen seksualitet som et supplement til de ideer de får fra venninner, medier, skole o.l. Foreldre gjør klokt i å legge vekt på sanselighet, glede, kreativitet og det enkelte menneskes rett til å forvalte sine seksuelle grenser. Forbud har aldri modnet mennesker. Store barn trenger å ha en stadig dialog med sine foreldre om livets viktige temaer, og dialogen er spesielt viktig når en av partenes synspunkter eller adferd er sterkt provoserende for den andre. Som foreldre bør dere aldri forsøke å være «ung med de unge». Prøv heller så godt det lar seg gjøre å være tro mot dere selv og egne verdier.

Dessverre er skolen ennå ikke et sted hvor voksne og barn som hovedregel er i dialog med hverandre. Derfor er skolefolks fantasi ofte begrenset til regler eller forbud. Hvis skolen vedtar et forbud mot slik påkledning, må foreldrene selvfølgelig rette seg etter det, og det overlever barna sikkert.

Jesper Juul
Latest posts by Jesper Juul (see all)