FB

Siv_Karin_Solaune_100

Siv Karin Solaune

Siv Karin er sosionom med fordypning i sosialantropologi og har en mastergrad i Endringsledelse. Hun skrev masteroppgaven om hvordan ledere opplever det å inkludere selvfølelse i sin ledelsesutøvelse.

Hun har arbeidserfaring fra voksenpsykiatrien, barnevern, barnehage og har drevet Solaune Naturterapi, som biopat og yogainstruktør. Hun driver i dag eget firma med kurs og foredrag der temaet selvfølelse er sentralt. Du kan lese et debattinnlegg hun skrev om selvfølelse i samfunnet her.

Siv Karin ble kjent med Jesper Juuls ideer og tanker på begynnelsen av 2000-tallet, og ble utdannet seminarleder i Famlab i mars 2012.

“Jeg tror at en god selvfølelse er fundamentet til et godt liv, for barn, unge, voksne og for samfunnet. Som mor til to gutter på 7 og 12 år, så utgjør foreldrerollen, eget liv og historie; drivkraften, motivasjonen og inspirasjonen til å bevisstgjøre og formidle  om selvfølelse.”

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)