FB

Sølvi Leander har som veileder og coach etablert Familierådhuset på Ski i Akershus. Hun har alltid vært opptatt av relasjoner mennesker imellom, og av valget vi har som individer til å velge hvilket liv vi selv skal leve. Hun støtter tanken om at alle har iboende ressurser i seg for å utvikle et relativt godt liv, og at en barndom og oppvekst med opplevelser av likeverd og samarbeid gir et godt utgangspunkt for et voksenliv.

Hennes arbeidserfaring er fra administrative stillinger både i næringslivet og fra den tredje sektor, og hun har i hele sitt voksne liv hatt frivillige verv innenfor idrett og barne-/og ungdomsarbeid. De senere år har hun jobbet som veileder for personer i forbindelse med samlivsbrudd.

Hvorfor velge å knytte seg til Famlab?
– Første gang jeg leste en artikkel av Jesper Juul ble jeg både glad og lettet, endelig en familieterapeut som tar avstand fra metoder og oppdragelse av barn, men derimot oppfordrer Jesper til å se på barn som likeverdig familiemedlemmer! Da Famlab kunngjorde at han skulle arrangere sitt siste seminarlederkurs var det en selvfølge for meg å melde meg på, og det er godt å vite at jeg kan starte som formidler av Famlabs positive menneskesyn, som tar barn på alvor.

Sølvi er opptatt av relasjoner generelt og familiekultur som fundament for vår personlige utvikling spesielt.
– Jeg har selv 3 barn som i dag er mellom 25-28 år som jeg har lært mye av gjennom årenes løp. Nå har jeg levd et lang liv og har opplevd både samliv og foreldreskap før og etter brudd, og ønsker nå å dele erfaringer og Jesper Juuls filosofi, det kan komme mange til gode.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)