FB

Torill_Haukenes_MalmedalTorill er utdannet førskolelærer, og er daglig leder i Bønestoppen Kanvas-barnehage. Hun har videreutdanning som veileder og har holdt kurs for barnehageansatte i Norges største barnehageorganisasjon; Kanvas. Torill er også utdannet seminarleder for Famlab.

Torill er gift og har 4 barn i alderen 7 – 18 år.

– Famlab har en likeverdighetstanke om mennesker, og det er en grunnholdning jeg personlig setter høyt. All kommunikasjon mellom mennesker må være basert på likeverd for at samhandling, relasjonsbygging og personlig feedback kan eksistere. Jeg mener at barn skal lyttes til og tas med som likeverdige medlemmer av familien. De skal føle seg verdifulle for fellesskapet.

Torill vil gjerne dele Famlabs tanker med foreldre og barnehageansatte. Hun påpeker at barna tilbringer store deler av sin hverdag i barnehagen, og at det er viktig at de voksne som møter dem der også er med på å bygge barns selvfølelse, samtidig som de kan sette grenser for seg selv.

– Jeg har stor tro på dagens foreldre, og vet at de står foran en svært utfordrende oppgave når det gjelder barneoppdragelse anno 2009. Jeg vil gjerne være med på å gi foreldre en hjelp på veien gjennom veiledning og den inspirasjonen et Famlab-kurs kan gi, sier Torill.

www.torillmalmedal.com

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)