FB

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)

Du finner boken i vår bokhandel.
Vi arrangerer jevnlig kurs med Ross Greene. Se denne siden for informasjon om kurs med Ross Greene.


Så langt har jeg beskrevet noen av de mangelfulle ferdighetene som kan ligge til grunn for utfordrende atferd, men det er en del av informasjonen som mangler. Vi kan lære mye om et barns sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer, og identifisere potensielle muligheter for tiltak, ved å notere oss de situasjo­nene hvor utfordrende atferd mest sannsynlig oppstår. En situasjonsanalyse kan gi deg uvurderlig informasjon om omstendighetene eller de uløste problemene – noen ganger kalt triggere eller utløsere – som fremkaller sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer.

For eksempel, hvis et barn har noen av sine største vanskeligheter i samlingsstund, da er samlingsstund en omstendighet som utløser utfordrende atferd. Hvis et barn har vansker med å komme overens med andre barn i friminuttet, da er det å komme overens med andre barn i friminuttet et uløst problem som utløser utfordrende atferd. Og hvis et barn nekter å jobbe sammen med en spesiell klassekamerat, da er det å arbeide med den spesielle klassekameraten en omstendighet eller et uløst problem som utløser utfordrende atferd. Mange voksne foreslår ordet «nei» som en trigger. Men det er ikke spesifikt nok. Det er hva den voksne sier «nei» til – å gå på badet (igjen), å spisse blyanten (enda en gang), overdreven prating eller erting – som hjelper voksne å gjenkjenne det spesifikke problemet de trenger å løse (slik at de ikke behøver å si «nei» så ofte).

Vansker med å komme overens med andre barn på skolebussen, å oppføre seg passende i lunsjen eller i korridorene, overgangen fra en aktivitet til en annen, å samarbeide med en bestemt lærer eller jevnaldrende, å komme i gang og opprettholde innsatsen på en bestemt skoleoppgave, å gjøre ferdig skolearbeid eller hjemmearbeid, å jobbe i fellesskap med en spesiell medelev, å komme seg til skolen, å komme seg til skolen i tide – dette er alle problemer som ofte utløser utfordrende atferd. Og vi vet at ettersom disse problemene fortsatt setter scenen for uakseptabel oppførsel, har de ikke blitt løst ennå.

 

<a href="https://positivespirals.leadpages.co/leadbox/142cb4b73f72a2%3A1018ae602b46dc/5649202965118976/" target="_blank"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/B75tFfTagBnEE9hqv6ZY_ywl9G1kbSXKFijh_9De4Shgxwf32EG_6ROyaGJOUvhed7-vPVT8MnKK_QEFgEbrfoY=s0"></a><script data-leadbox="142cb4b73f72a2:1018ae602b46dc" data-url="https://positivespirals.leadpages.co/leadbox/142cb4b73f72a2%3A1018ae602b46dc/5649202965118976/" data-config="%7B%7D" type="text/javascript" src="https://positivespirals.leadpages.co/leadbox-1483657753.js"></script>

 

NYE LINSER OG ET NYTT VERKTØY
Utfordrende atferd hos barn kan man se gjennom mange slags linser. Noen mennesker ser utfordrende atferd gjennom diagnoselinsen. Du har fått vite hvorfor dette ikke er mitt perspektiv. Noen mennesker ser passive, ettergivende, inkonsekvente foreldre som ikke stiller betingelser, når de observerer et barns utfordrende oppførsel. Nå bør du ha klart for deg hvorfor heller ikke dette er mitt perspektiv. Her er mantraet som sammenfatter synet i denne boken:

Bak hver eneste utfordrende atferd
ligger et uløst problem eller en mangelfull ferdighet (eller begge).

Enten et barn surmuler, sutrer, maser, trekker seg tilbake, nekter å snakke, krøller seg sammen i fosterstilling, gråter, spytter, skriker, banner, løper ut av klasserommet, sparker, slår, ødelegger eiendeler eller gjør noe verre, vil du ikke kunne vite hva du skal gjøre med den utfordrende atferden, før du har identifisert de mangelfulle ferdighetene eller uløste problemene som gav opphav til den. Mangelfulle ferdigheter er forklaringen (hvorfor) på utfordrende atferd. Uløste problemer er hvem, hva, når og hvor.

bookstore_banner

Selvsagt vil du komme til å trenge en metode for å vurdere og holde orden på de mangelfulle ferdighetene som utløser utfordrende atferd hos et gitt barn. Derfor er dette et godt tidspunkt til å introdusere deg for «Analyse av mangelfulle ferdigheter og uløste problemer» (AMFUP). Du finner skjemaet bakerst i boken. AMFUP er en liste over de mangelfulle ferdighetene du lærte om tidligere i dette kapittelet, som hører sammen med en liste over uløste problemer eller triggere. Du vil komme til å ville ta med deg kopier av AMFUP-skjemaet til møter der et barns utfordringer diskuteres. Sammen med barnets andre voksne omsorgspersoner (teamet) vil dere oppnå konsensus om hvilke ferdigheter barnet ser ut til å mangle. Deretter vil dere få en samstemt forståelse av og liste opp problemene (i Uløste problemer- / trigger-delen) som ser ut til å utløse barnets utfordrende atferd. Denne informasjonen er utgangspunktet for hva du så skal gjøre.

Hvorfor er det viktig å bruke tid på å oppnå en samlet forståelse for mangelfulle ferdigheter og uløste problemer? Jo, for hvis omsorgspersonene rundt barnet har ulike formeninger om hva som er barnets problem, og disse forskjellene ikke avklares, vil man ikke oppnå en sammenhengende behandlingsplan, og meget sannsynlig vil man få kun små eller ingen fremskritt, fordi de voksne kommer til å arbeide med forskjellige ting og gjøre det på ulike måter. Det er vanligvis svært godt anvendt tid å skaffe seg et overblikk og komme til en felles forståelse for et barns mangelfulle ferdigheter og uløste problemer. (Hvis et barn fortsatt viser utfordrende atferd, er det sikkert som banken at ingen har funnet ut av disse tingene ennå.)

Med det samme man har begrep om et barns mangelfulle ferdigheter og uløste problemer, har man tatt et stort steg i riktig retning, for barnets utfordrende episoder vil da være svært forutsigbare. Dette er godt nytt hvis du er lærer og har et klasserom fullt av tjuefem andre elever. Det er også godt nytt hvis du er en forelder som vil forsikre deg om at det går bedre for barnet ditt på skolen. Som du ser, er prosessen med å lære barnet ferdigheter og løse problemer mye enklere hvis det gjøres forebyggende. Hvis du er lærer, behøver du ikke vente til barnet avbryter klassen, før du forsøker å lære barnet ferdigheter eller løse problemer; du kan gjøre det i forkant, ettersom du kan forutse forstyrrelsen. Som forelder er du riktignok ikke der når barnet ditt forstyrrer klassen, men du kan allikevel samarbeide med ditt barns lærere og spille en rolle i å løse problemer og lære barnet ferdigheter. Mange voksne synes det er vanskelig å tro at et barns utfordrende atferd er høyst forutsigbar, og tror i stedet at slik atferd ikke kan beregnes og kommer ut av det blå. Men det er ikke uforutsigbart. Ikke hvis du vet hvilke ferdigheter barnet mangler, og hva triggerne er.

De fleste utfordrende barn har mange mangelfulle ferdigheter og mange uløste problemer. Du kan ikke fikse alle samtidig, så neste steg er å prioritere de ferdighetene du skal begynne med å lære ham, og de problemene du skal begynne med å hjelpe ham å løse. Du skal velge to eller tre områder å begynne å arbeide med først, for at verken de voksne eller barnet skal bli overveldet av mengden arbeid som må gjøres.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)