FB

Sissel Riis

Sissel Riis er lærer i videregående skole. Hun har skrevet lærebøker i sitt fagfelt og holdt foredrag i barnehager, for foreldregrupper og i fagsamlinger. Sissel er utdannet førskolelærer og har grunnfag i drama. Hun har 15 års erfaring som styrer og har drevet sin egen barnehage og SFO i 10 år.

Om hvorfor hun valgte å knytte seg til Famlab, sier hun
– Jeg har fulgt med Jesper Juul i mange år og brukt bøkene og filmene i mitt arbeid med personalutvikling og i foreldregrupper. Da Famlab ble etablert i Norge ville jeg gjerne være med på laget. […]

Siv Karin Solaune

Siv Karin Solaune er utdannet sosionom, coach, biopat og har en cand.mag. med sosialantropologi og religionsvitenskap. Hun har erfaring fra voksenpsykiatrien, barnevern, barnehage og har drevet Solaune Naturterapi, som biopat og yogainstruktør. Til daglig driver hun sitt eget firma www.sivsol.no og underviser i selvfølelse.

“Jeg tror at en god selvfølelse er fundamentet til et godt liv, for barn, unge, voksne og for samfunnet. […]

Sølvi Leander

Sølvi Leander har som veileder og coach etablert Familierådhuset på Ski i Akershus. Hun har alltid vært opptatt av relasjoner mennesker imellom, og av valget vi har som individer til å velge hvilket liv vi selv skal leve. […]

Torill Haukenes Malmedal

Torill er utdannet førskolelærer, og er daglig leder i Bønestoppen Kanvas-barnehage. Hun har videreutdanning som veileder og har holdt kurs for barnehageansatte i Norges største barnehageorganisasjon; Kanvas. Torill er også utdannet seminarleder for Famlab.

Torill er gift og har 4 barn i alderen 7 – 18 år.

– Famlab har en likeverdighetstanke om mennesker, og det er en grunnholdning jeg personlig setter høyt. All kommunikasjon mellom mennesker må være basert på likeverd for at samhandling, relasjonsbygging og personlig feedback kan eksistere. Jeg mener at barn skal lyttes til og tas med som likeverdige medlemmer av familien. […]

Åse Johansson

Åse Johansson er gestaltterapeut. Hun har to voksne barn, og to barnebarn.

Hun har høyere utdannelse innen Gestaltterapi ved høgskolen Norsk Gestaltinstitutt, og Batchelorgrad i Samfunnsfag med personalledelse ved Universitetet i Stavanger.

Hun har egen praksis som gestaltterapeut, og har erfaring med å jobbe med klienter individuelt, med par og med grupper. Hun har utviklet en egen metode innen par-terapi. (Mer informasjon om dette finner du på hennes hjemmesider: www.aajo.no)

– Jeg ble seminarleder for Famlab fordi jeg tenker at det er viktig med bevisstgjøring på måten vi samhandler på til daglig innen familien. […]