FB
er foreldre bedre ledere

 

Et vanlig spørsmål i arbeidslivet er hvordan foreldrerollen påvirker prestasjonsevnen på jobben. Øker eller synker en persons evne til å levere gode resultater på jobben når man blir foreldre?

Hannah Clark skriver i en artikkel for ”Forbes Exploring Research” at bedrifter bør starte med foreldrekurs.

I følge en studie utført av Clark Universitet og senteret for Kreativt lederskap i Greensboro, N.C. så presterer ledere som også tar godt vare på sitt familieliv bedre på jobben og leverte bedre resultater.

Ifølge studiens forfatter, så er deres gode prestasjonsevner delvis et resultat av ferdigheter de har utviklet gjennom sin rolle som foreldre, som å håndtere stressende situasjoner, forhandlinger og multitasking.

 

Hannah Clark siterer originalforfatteren Marian N. Ruderman:

”Som forelder så får du sjansen til å gjøre mange av de samme tingene som du gjør som leder. Du får finpusset dine medmenneskelige ferdigheter. Du lærer å utvikle andre mennesker. Det er en mulighet til å lære av erfaring.”

 

Konsernsjefen for firmaet Silicon Image, Steve Tirado, ser overlappingen mellom ledelse og foreldrerollen, og sier:

” Å ha barn tvinger deg til å lære å gjøre kompromisser, å lytte, og å prøve og støtte dem til å bli bedre.”  

 

Det er viktig å balansere alle livsroller, i følge psykologiprofessoren Tammy Allen ved South Florida Universitet:

” De beste ansatte er sannsynligvis de som er engasjert i alle livsroller. Det er bare avslørende  for noen som er et aktivt, engasjert individ.”

 

Hannah Clark konkluderer studiens funn ved å si at:

”I følge denne studien, så vil ikke bare det å ha barn gjøre deg til en bedre leder, men det å være aktivt involvert i rollen som foreldre vil. De som ikke hadde noe imot å prioritere tid og engasjement for sine barn, fikk bedre resultater også i jobben.”

Du kan lese hele artikkelen fra Forbes her.

 

Vi holder også kurs for bedrifter. Du finner en oversikt over våre kurs her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)