FB

Hjemme, i barnehage og skole.

 

Av Anne Sælebakke og Hans Holter Solhjell

Psykiske lidelser hos barn

 

Den nye rammeplanen for barnehager setter folkehelse og livsmestring på dagsorden. Det samme skjer i føringer for ny læreplan i grunnskolen. Dette er en veldig positiv utvikling og gode målsettinger. Men må også settes ut i praksis i hverdagen.

Det trengs en motvekt mot det ytre presset og konkurransekulturen som barn og unge nå utsettes for både i skolen, på sosiale medier og fra resten av samfunnet. Både foreldre og ansatte i skole og barnehage blir hele tiden dratt i ulike rettninger av krav, forventinger, oppgaver, spørsmål og andre voksne som tar oppmerksomheten vår bort fra det som er viktigst. Og det viktigste for barna er at vi er tilstede med oppmerksomheten vår hos og sammen med barna, og ser og møter barnas initiativ til lek, engasjement og vitalitet, og til kontakt med oss.

Barna utsettes også for mye av det samme presset i skolen, og på fritiden er oppmerksomheten deres er etterspurt av produsenter av TV, sosiale medier, spillutviklere med flere. Det går lett mye tid med til skjermbruk og barna utsettes for stadig større informasjonsmengder.

Hvem hjelper dem å håndtere denne nye virkeligheten og styrke deres mestringsevne? Hvordan kan vi ivareta og utvikle relasjonene, og se hverandre, uten skjerm, i det gjennomdigitaliserte samfunn? Når er det tid for å være online, når er det tid for å trykke på pauseknakken, for barn og voksne?

I kurset Barn i balanse ser vi på hvordan du kan jobbe med livsmestring og styrke barnas selvfølelse i praksis.Og spesielt på hvordan du gjennom voksen – barn relasjonen kan styrke barns livsmestringsevne.

Ved hjelp av oppmerksomt nærvær kan du som voksen/fagperson trene og styrke din nærværs- og relasjonskompetanse. Dette er betydningsfullt både for din egen helse og balanse, og gir mer trygghet og styrke i voksenrollen/profesjonsutøvelsen. Samtidig så er din egen balanse grunnmuren i din personlige og relasjonelle kompetanse, og utgangspunktet ditt for å styrke barns evne til å være seg selv, være med hverandre, og til livsmestring.

I kurset lærer du også noe om hvordan du, med utgangspunkt i deg selv, kan gjøre enkle nærværsøvelser i samværet med barn, i den hensikt å støtte deres sosiale og emosjonelle utvikling, mestre livet.

Kurset gir deg gode verktøy og forslag til hvordan hjem, barnehage og skole kan styrke barn i møtet med virkeligheten i dagens og morgendagens samfunn. Du kan lese mer om dette kurset her.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)