FB

PLS
reguleringsstøtte-
modellen

 

En serie artikler om

PLS reguleringsstøttemodellen.

 

 

PLS reguleringsstøttemodellen er en praktisk-pedagogisk modell 

for kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte

i relasjoner med barn i familier, barnehager og skoler.

 

 

Modellen er utviklet av den norske pedagogen

Hans Holter Solhjell.

 

 

Her finner du en artikkelserie som forklarer modellen,

presenterer de teoretiske og praktiske inspirasjonskildene,

og sammenligner modellen med andre metoder som er

i bruk i relasjoner med barn fagfeltet.

Hva er

PLS reguleringsstøttemodellen?

 

En serie artikler med beskrivelse av modellen, den teoretiske bakgrunnen

og sammenligning med andre metoder i fagfeltet.

Hva er PLS reguleringsstøttemodellen?

Hva er PLS reguleringsstøttemodellen?

Del 1. PLS reguleringsstøttemodellen er en nyutviklet praktisk-pedagogisk metode til bruk i konfliktsituasjoner med barn og ungdom. Både i vanlige hverdagssituasjoner som de fleste kan oppleve som utfordrende, og også når situasjoner og relasjoner er spesielt vanskelige og krevende. Les mer her

read more
PLS reguleringsstøttemodellen

PLS reguleringsstøttemodellen

Del 2. PLS reguleringsstøttemodellen beskriver 5 faser i konflikter i relasjoner med barn, og hva voksne kan gjøre i hver fase for å redusere konfliktnivået, og skape positiv læring både for barnet og den voksne. Les mer her

read more

Erfaringer med bruk av

PLS reguleringsstøttemodellen,

i barnehage og skole

 

Tryggere i møte med aggresjon utagering og konflikter

Tryggere i møte med aggresjon utagering og konflikter

Nina har jobbet som barneskolelærer siden år 2000. Hun har nå deltatt på Famlabs veilederutdannelse og deler i dette intervjuet sine erfaringer. Hun sier blant annet at hennes stressnivå har sunket, hun forstår barna bedre og ser tydelig at det hun nå gjør, er bra for små og store. Det har blitt lettere å gjøre tiltak mer presise og bedre tilpasset den enkelte situasjon og det enkelte barn.

read more
Relasjoner læring og selvutvikling med Famlabs veilederutdannelse

Relasjoner læring og selvutvikling med Famlabs veilederutdannelse

Mersije jobber på en Steinerskole og har har flerkulturell bakgrunn, fra Slovenia og Norge, med foreldre fra Kosovo og er gift med en mann fra Irak. Her deler hun sine erfaringer med Famlabs veilederutdannelse og PLS reguleringsstøttemodellen, som hun forteller at har betydd mye for henne både personlig og i yrkessammenheng.

read more
Trygghet for enslige mindreårige flyktninger

Trygghet for enslige mindreårige flyktninger

Intro Ung bosetter og følger opp enslige mindreårige flyktninger som kommer til Norge. De ansatte hos Intro Ung deltok vinteren 2022 på en kursrekke med Hans Holter Solhjell om kommunikasjon, konfliktløsning, stress og traumer og deler her sine erfaringer. Her forteller de om sine erfaringer fra kursrekken.

read more
Jesper Juul om PLS reguleringsstøttemodellen

Jesper Juul om PLS reguleringsstøttemodellen

I mars 2017 besøkte jeg Jesper Juul i hans hjem i Odder, Danmark, hvor han bodde etter at han ble sittende i rullestol de siste årene av sitt liv. Etter besøket skrev han en anbefaling av en av modellene jeg har utviklet, PLS reguleringsstøttemodellen, i sitt nyhetsbrev til Familylab Association i april 2017.

read more

Relaterte artikler

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Er det slik at fokus på og tid brukt på relasjoner, kommunikasjon og god konfliktløsning tar tid og ressurser bort fra læring av fag og det skolen “egentlig skal drive med”? Les mer om dette i denne fortellingen om to barns opplevelse i skolegården.

read more