FB
Anja Austlid
Latest posts by Anja Austlid (see all)

Når dannes grunnlaget for at barn og unge blir kriminelle? Er det slik at man har større sannsynlighet for å havne i en kriminell løpebane ved tilstedeværelse av bestemte risikofaktorer tidlig i livet? Eller er det helt tilfeldig at noen barn og ungdommer begår kriminelle handlinger, mens andre ikke gjør det?

 

Hans Holter Solhjell har blitt intervjuet av Babyverden.no om risikofaktorer i forhold til utvikling av kriminialitet. Her er noen av hovedpunktene. Du kan lese resten av intervjuet her. https://www.babyverden.no/Nyheter/Kriminell-start-pa-livet/.

“ Det er en komplisert årsakssammenheng som gjør at noen blir kriminelle og andre ikke blir det. Miljøet du er i er viktig, sier Hans Holter Solhjell, som driver foreldrekompetanse.no og er daglig leder for Famlab Norge.”

Gutt som leker med leketøybil

 

Barn med ADHD og vanskelig temperament kan være spesielt sårbare. Disse barna kan være krevende for foreldrene å oppdra. Dette kan føre til et høyt konfliktnivå mellom barn og foreldre, noe som over lengre tid kan utvikle seg til adferdsproblemer.

“ Adferdsvansker er et problem når det er et problem for barnet. Når barnet selv merker at det faller utenfor i lek, og er upopulært.”

Ulike typer kursing av foreldre er etterhvert et vanlig tilbud, og mange mener at kurs og veiledning av foreldre kan forebygge såkalte “problembarn”.

Trenger foreldre kurs og veiledning for å klare å oppdra barna sine? Skyldes det mangler ved oppdragelsen dersom barn og unge havner i kriminelle miljøer? Kommenter gjerne i kommentarfeltet.

Mer informasjon om kurs og veiledning for foreldre finner du her: https://foreldrekompetanse.no/

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)