FB

Anja Austlid
Latest posts by Anja Austlid (see all)

Som foreldre ønsker vi å gi barna våre en så god oppdragelse som overhodet mulig. For de aller fleste av oss vil det å oppdra selvstendige barn som har tro på seg selv være en sentral målsetning i oppdragelsen.

Men hva kan vi gjøre for å oppnå dette? Hvilke konkrete grep kan man gjøre for å styrke barnets selvstendighet og mestringsfølelse?

Psykolog og terapeut Hedvig Montgomery, og pedagog og daglig leder for Famlab.no Hans Holter Solhjell, har blitt intervjuet av Klikk.no om hvordan man kan oppdra selvstendige barn.

Hedvig Montgomery vektlegger at det er viktig for barnets selvfølelse å få lov til å være med og bidra hjemme gjennom å delta i enkle arbeidsoppgaver tilpasset barnets nivå.

Selvstendige barn

 

– Det er ikke barnearbeid å la barnet hjelpe til med husarbeidet. Derimot hjelper du barnet med å utvikle selvstendighet, sier psykologen.

Det er også svært viktig for barnets selvstendighet at foreldrene er oppmerksomme og fanger opp hva barnet er i stand til å klare på egenhånd, og at foreldrene tar seg tid til å la barnet få prøve å gjøre ting selv.

– Skjærer du opp barnets mat, når barnet helt fint klarer dette selv, vil barnet føle seg mindre. Derfor må du være våken og skjønne når barnet blir større, oppfordrer Hedvig Montgomery.

Hans Holter Solhjell påpeker at det er viktig å ha et realistisk perspektiv på hvilke oppgaver barnet kan klare selv, og hvilke oppgaver det er mest hensiktsmessig å overlate til de voksne. Foreldre må ta hensyn til barnets energinivå, og tilrettelegge slik at barnet kan delta i de aktivitetene det selv viser interesse for. Det er også viktig at foreldre lar barnet ta del i det som skjer i hjemmet på en naturlig måte, selv om dette noen ganger tar litt lenger tid.

– Prøv å se hva som er mulig å få til. Har du tid og tålmodighet nok til å la barna delta, er det flott. Dette vil gjøre barnet mer selvstendig og øke selvfølelsen, mestringsferdigheten og selvtilliten.

Hva synes du om å la barnet ditt hjelpe til med husarbeidet? Har barnet ditt egne oppgaver i hjemmet? Kommenter gjerne i kommentarfeltet.

Hvis du vil lese mer om hva man kan gjøre for å oppdra selvstendige barn kan du lese hele artikkelen her: https://www.klikk.no/foreldre/barn/selvstendige-barn-2354014

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)