FB

Anja Austlid
Latest posts by Anja Austlid (see all)

Konflikter oppstår i alle relasjoner, og relasjonene mellom foreldre og barn er selvsagt intet unntak.

 

Hans Holter Solhjell, pedagog og daglig leder for Famlab.no, har blitt intervjuet av Hegnar.no om konfliktene som kan oppstå mellom foreldre og barn i forbindelse med den såkalte trassalderen. Vi kaller denne perioden helst selvstendighetsalder, men Hegnar.no har valgt å bruke begrepet trassalder.

 

Innimellom får vi reaksjoner på bruk av begrepet trassalder og bruker selv helst ikke begrepet. Samtidig så er begrepet i bruk hos mange fremdeles, og får å nå frem til disse med vårt budskap så bruker vi selv også noen ganger begrepet trassalder i vår markedsføring. Som kjent så når man lettere frem med et budskap om man først bruker begreper folk kjenner igjen og har et forhold til og er interessert i andre perspektiv og måte å tenke og forstå verden på.

 

I intervjuet med Hegnar.no så setter Hans fokus på løsninger basert på empatisk kommunikasjon, uten bruk av ignorering, trusler og straff.

 

Trassalder eller selvstendighetsalder

– Det dreier seg også veldig mye om måten vi som voksne møter barnas følelser på.

Og det er her den største utfordringen ofte ligger for mange – både i forhold til å akseptere at barna har disse følelsene og i forhold til å møte de slik at barnet føler seg forstått.

Solhjell mener at god kommunikasjon er nøkkelen til å løse konfliktene som oppstår i forbindelse med trassalderen.

– Veldig mye går på det med kommunikasjon mellom barn og voksen og tilrettelegging, sier han.

Selv om det kan oppleves slitsomt for foreldrene dersom barnet i perioder kan bli rasende for den minste ting, og nekter å samarbeide om ting som må gjennomføres, mener Solhjell at det kan komme noe godt ut av denne perioden.

– Ja, det kan det. Hvis foreldrene håndterer situasjonen på en måte som gjør at både barna og de voksne lærer seg å håndtere disse situasjonene, de sterke følelsene og de sterke meningene på en konstruktiv måte – på en måte som ivaretar relasjonen – så vil både foreldrene og barna bli flinkere over tid til å håndtere konflikter.

Solhjell peker også på undersøkelser som viser at foreldre er bedre ledere.

– Det er ikke så rart mener jeg, da foreldre har god trening i å håndtere sterke meninger og følelser, i tillegg til å planlegge og strukturere – samtidig som man tar hensyn og løser konflikter fortløpende. Det er gode egenskaper å ha for de fleste ledere, avslutter Solhjell til HegnarKvinner.

Har du opplevd konflikter med barnet ditt i selvstendighetsalderen? Eller bruker du normalt selv begrepet trassalder? Hva gjorde du for å løse konflikten? Tror du at foreldre med utfordrende og viljesterke barn kan bli ekstra gode til å håndtere konflikter? Fortell oss gjerne hva du mener i kommentarfeltet.

Hvis du vil lese mer om dette temaet, eller ønsker gode råd for hvordan du og barnet ditt kan komme igjennom denne perioden på best mulig måte, finner du hele artikkelen her: https://www.hegnar.no/Nyheter/Livsstil/2011/05/Du-kan-vinne-paa-trassalderen

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)