FB

KONFLIKTLØSNING OG ORGANISASJONSUTVIKLING I SKOLEN

KONFLIKTLØSNING OG ORGANISASJONSUTVIKLING I SKOLEN MED PLS REGULERINGSSTØTTEMODELLEN Intervju med Rektor Marit Hunstad Skrevet av Hans Holter Solhjell. Marit er rektor i barneskolen og har deltatt på Famlabs veilederutdannelse og har brukt PLS...

Foreldreveiledning i Kanvas barnehager

I 2016 og 2017 gjennomførte en gruppe på 15 barnehagelærere fra Kanvas barnehager en foreldreveilederutdanning over 10 dager med Hans Holter Solhjell. Her kan du lese om deres erfaringer!

Selvregulering, samregulering og reguleringstøtte

Selvregulering, samregulering og reguleringstøtte er grunnleggende viktige fenomener for alle mennesker, barn og voksne, i alle roller.
Samregulering og regulseringsstøtte er spesielt viktig for barn fra fødselen av og i de første leveårene og påvirker også i stor grad utviklingen av hjernen og hjernens funksjon.
I denne artikkelen får du en enkel innføring i hva selvregulering, samregulering og reguleringstøtte er og hvorfor det er viktig å kunne.

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Er det slik at fokus på og tid brukt på relasjoner, kommunikasjon og god konfliktløsning tar tid og ressurser bort fra læring av fag og det skolen “egentlig skal drive med”?

Les mer om dette i denne fortellingen om to barns opplevelse i skolegården.

PLS modellen bytter navn

PLS samreguleringsmodellen endrer nå navn. Det nye navnet er PLS reguleringsstøttemodellen. Modellen er laget med tanke på situasjoner hvor barn trenger mer reguleringsstøtte, og spesielt de mer krevende konfliktsituasjonene. Det er da naturlig å bytte til et navn med mer vekt på voksnes rolle i bidra med denne støtten. Les mer om dette her.

Hva er PLS reguleringsstøttemodellen?

Del 1. PLS reguleringsstøttemodellen er en nyutviklet praktisk-pedagogisk metode til bruk i konfliktsituasjoner med barn og ungdom. Både i vanlige hverdagssituasjoner som de fleste kan oppleve som utfordrende, og også når situasjoner og relasjoner er spesielt vanskelige og krevende. Les mer her

PLS reguleringsstøttemodellen

Del 2. PLS reguleringsstøttemodellen beskriver 5 faser i konflikter i relasjoner med barn, og hva voksne kan gjøre i hver fase for å redusere konfliktnivået, og skape positiv læring både for barnet og den voksne. Les mer her

PLS reguleringsstøttemodellen og Traumebevisst omsorg

Del 6. PLS reguleringsstøttemodellen har også mye felles med Traumebevist omsorg, med tanke på teori og kunnskapsgrunnlag. Traumebevist omsorg og traumeinformert praksis er betegnelser på relasjonell og terapeutisk praksis som er informert av kunnskap om relasjonelt stress og traumer, hvordan stress og traumer påvirker hjernen og nervesystemets utvikling, og da spesielt med tanke på evnen til selvregulering og behov for reguleringsstøtte. Og hvordan dette igjen påvirker barnets selvopplevelse, trygghet, adferd og reaksjonsmønstre i hverdagslige situasjoner, og ikke minst mentale og fysiske helse på både kort og lang sikt. Les mer her

PLS reguleringsstøttemodellen, dialogmetoder, humanistisk psykologi og Self Determination Theory.

Del 7. Humanistisk psykologi og pedagogikk legger spesiell vekt på menneskers egen autonomi og selvbestemmelse, subjektive opplevelse, intensjoner, følelser, vurderinger, forståelsesrammer, selvopplevelse, erfaringer, planer, mål med mer. I tillegg til dette er et viktig tema hva som gir gode livs og vekstbetingelser, både individuelt, i relasjoner, organisasjoner, kulturer og samfunn. PLS reguleringsstøttemodellen er i stor grad inspirert av denne tradisjonen. Les mer her

PLS reguleringsstøttemodellen i kombinasjon med andre metoder.

Del 8. PLS reguleringsstøttemodellen kan gjerne suppleres med og brukes sammen med andre tiltak og andre metoder, for både barn og voksne, når relasjoner og konflikter er mer krevende og kompliserte. Dette kan være spesialpedagogiske tiltak, ulike typer av terapi, som kognitiv terapi, lekorienterte metoder, traumeterapi og lignende. Les mer her