FB

Åpne artikler

Her finner du et utvalg artikler du ikke behøver logge inn for å lese.

Artikler av Hans Holter Solhjell:


Langsiktige positive økonomiske og livskvalitetseffekter av investering i relasjonskvalitet

Langsiktige positive økonomiske og livskvalitetseffekter av investering i relasjonskvalitet

Hvilken betydning har kvaliteten på relasjoner og tilbudet til familier de første årene, og i barnehager for barnets og også samfunnets økonomi på lang sikt? Professor James Heckman er samfunnsøkonom og Nobelprisvinner i økonomi.Heckman har forsket på samfunnsøkonomiske effekter av tiltak og programmer, som investeringer i barnehage og skole med god kvalitet, på ulike tidspunkter i barns og ungdommers liv. Hans forskning har vist at det er tiltak som gjøres for den yngste aldersgruppen, fra 0-5 år, somhar størst effekt på senere livskvalitet og som også samfunnet får mest igjen for, og gir en avkastning helt opp til 13% per år, som er langt høyere enn de fleste andre investeringer.Er denne forskningen fra USA også relevant her i Norge?Les mer om dette i denne artikkelen av Hans Holter Solhjell.

Læringsmotivasjon

Læringsmotivasjon

Læringsmotivasjon Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre, eller ikke lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften… Les mer her

Les flere artikler av Hans Holter Solhjell på www.foreldrekompetanse.no


Mor-leker-med-barn-1080x675Del 1: Organisk læring, selvregulering og samregulering.

Mye av det jeg jobber med er basert på selvreguleringsteori, og hvordan vi som voksne kan støtte barns evne til selvregulering. Les denne artikkelen på www.foreldrekompetanse.no


Del 2: Konflikter som læringsmulighet.

Foreldre og andre voksne som arbeider med barn, enten i barnehage eller skole, har en helt unik mulighet til å bli veldig gode på både kommunikasjon og konflikthåndtering. Les mer her.


Del 3: Prioritering av relasjonell læring.

Om å velge å anse relasjonen, og kommunikasjon og konflikthåndtering, som en vesentlig, del og kanskje det viktigste, av det som skal foregå. Les mer her.


Del 4: Enkel teori og vanskelig praksis.

Teoretisk kunnskap, gode holdninger og syn på barnet er noe annet enn praktisk evne, og praktisk innsikt i hvordan vi kan omsette dette i god praksis. Og spesielt når ting er mer vanskelig eller krevende enn normalt. Les mer her.


Del 5: Akademisk teori og praksismodeller.

Om mentale modeller, praksismodeller og teori i møtet med praksis. Les mer her.


Del 6: Trassalder, selvstendighetsalder og begreper som peker.

Begrepet trassalder er en mental modell som innholder ideer, både implisitte og eksplisitte, om årsaksforklaringer, holdninger, menneskesyn, syn på barnet og voksenrollen. Les mer her.Del 7: PLS samreguleringsmodellen.

PLS-samreguleringsmodellen beskriver fem ulike faser i konflikter og læringsprosesser, og hva vi kan gjøre i hver enkelt fase av konflikten. Les mer her.Del 8: Betydningen av å se barnets perspektiv.

Det er et grunnleggede behov for alle mennesker å oppleve at vi blir forstått og hørt av de som er rundt oss. De fleste har erfaring med at det er frustrerende og vanskelig om andre ikke hører hva vi sier, eller ikke forstår eller feiltolker oss på ulike måter. Eller enda værre, ikke forsøker å forstå oss og ignorer oss. Les mer her.Del 9: Betydningen av å se seg selv, ens egen rolle og ansvar.

Om betydningen av å bli mer oppmerksom på og se sin egen rolle. Og hvilke effekt egen adferd har på barnet. Og derfor også sette seg selv i rollen som ansvarlig aktør, i en læringsposisjon, og unngå en form for hjelpesløshet og offerrolle. Les mer her.

Artikler av Jesper Juul:


Bonusforeldre (utdrag)

Bonusforeldre (utdrag)

For en generasjon siden var man stefar eller stemor når man bodde sammen med en partner som hadde barn fra før. Man var i stedet for den biologiske moren eller faren… Les mer her

Det beste for barna?

Det er vanskelig å vite hva som er best for barna, det som tilsynelatende er bra på kort sikt er kanskje en dårlig løsning på lang sikt. Jeg kunne tenke meg et råd om mine dilemma i forhold til hva som er om ikke best, så iallfall mist skadelig for ungene.Vi har ei jente på 5, og to gutter som er 12 og 13 år gamle. […]

Livets harde skole

Hva skal jeg gjøre når venninnene fryser ut datteren min?Datteren min er en sosialt veltilpasset, omsorgsfull, utadvendt og blid jente med mange venner. Likevel opplevde jeg nylig noe som ga meg en del å tenke på når det gjelder hvordan jeg best kan råde henne i åra som kommer. Datteren min var bedt hjem til ei jente hun er nær venn av. Moren i huset hadde (uten at jeg visste det) også bedt en annen jente hjem til dem. Jeg så med en gang at dette var trøbbel. […]

En sliten, liten gutt

Sønnen hennes slår, hva skal hun gjøre?INNLEGG:Jeg har nå lest side opp og side ned med artikler, både dine og andres, jeg har lest pedagogiske bøker for småbarnsforeldre og jeg har snakket med venner og familie angående mitt forhold til min sønn på snart tre år.Etter hvert synes jeg det blir mer og mer forvirrende, og det i takt med at jeg har økende problemer med å være en trygg, tydelig og vennlig, men bestemt mamma. […]

Den frekke nabogutten

INNLEGGHei, og tusen takk for veldig mange tankefulle og bra artikler! I nabolaget vårt har vi et såkalt «problembarn», som er like gammel som min eldste sønn, fem år. De skal begynne på skolen til høsten og kommer sannsynligvis i samme klasse.Nabogutten er frekk i kjeften både mot folk han kjenner og fremmede. Han gjør stadig ting han ikke har lov til (for eksempel sykle alene over en sterkt trafikkert vei, der det ikke er fotgjengerfelt), uten at det får særlige konsekvenser. […]

Lite fruktbart

14-åringen nekter å spise frukt, grønt eller annen sunn mat. Det beste familien kan gjøre, er å la henne være i fred.Jeg vet ikke om du kan hjelpe, men jeg vet ikke hvem andre jeg kan spørre.Jeg har en kusine som har en litt uvanlig form for spiseforstyrrelse. Hun nekter å spise all form for frukt, grønnsaker eller ferskvarer. […]

Nødrop fra tenåringsmor

Far takler ikke tenåringsproblemer – hvordan skal mor takle det? Mannen min og jeg leser ofte spalten din i A-magasinet. Jeg har også hatt stort utbytte av bøkene dine gjennom barnas oppvekst. Mannen min leser aldri bøker om barnepsykologi eller oppdragelse, men har sterke meninger om temaene. Mens barna var små, samarbeidet vi ganske bra. Nå er de blitt tenåringer, og vi står overfor store problemer. Det er ikke lett å vite hvordan man skal forholde seg til barn i puberteten, som ofte sammenfaller med ens egen midtlivskrise eller overgangsalder. […]

Episoder fra et kjøpesenter

Små hendelser i hverdagen kan få store konsekvenser for barna.Sist uke gjorde jeg innkjøp i et storsenter, og før hjemturen satte jeg meg på en kafé og tok en kopp kaffe. Det gjør jeg ganske ofte, blant annet fordi det er en god måte å holde seg à jour med småbarnsfamilienes adferd på. Jeg har valgt å beskrive og kommentere tre episoder blant mange:Mor treffer venninneEn ung mor med en gutt på ca. ett år traff en av venninnene sine like ved kafeen. Det fremgikk at venninnen ikke hadde sett gutten siden han var en måned gammel. […]

Artikler av Hedvig Montgomery:


Intervjuer:


Interview with Ross Greene

Interview with Ross Greene

In 2015 Ross Greene did a lecture tour in Norway for 5 full days of teaching, and I, Hans Holter Solhjell, had the pleasure of organizing the trainings, and we also did a video interview with Ross after the last day. This is the written transcript of the interview… More here.

Flere artikler av Famlab fagfolk:


En god natts søvn

En god natts søvn

En god natts søvn, det er noe de fleste småbarnsforeldre drømmer om. Babyer sover sjelden særlig lenge om gangen…Les mer her

aggressjon_utenfor

Utdrag fra bøker:

Er PGS og CPS den samme metoden?

Er PGS og CPS den samme metoden?

Har du hørt om CPS metoden, og lurer på om det er det samme som PGS, Problemløsning Gjennom Samarbeid?Det korte svaret er ja, det er den samme metoden. Problemløsning Gjennom Samarbeid, PGS, er den norske oversettelsen av CPS. CPS sto tidligere for Collaborative Problem Solving, og er utviklet av Professor Ross Greene. Navnet er i dag endre til Collaborative and Proactive Solutions, som er det nye navnet Ross Greene har gitt sin metode. Les mer her.

Forord til boken Barns beste ved skilsmisse

Forord til boken Barns beste ved skilsmisse

Få kan beskrive barns opplevelsesverden med større engasjement og overbevisning enn Jesper Juul – ikke minst når det gjelder hvordan barna har det i sin nære familie. Denne lille boken er ikke noe unntak i så måte.

Stamming. Årsaker og utviklingstrekk. Valsalvahypotesen.

 

Del 1. Årsaker og utviklingstrekk. Valsalvahypotesen.

Denne artikkelen er et redigert og oppdatert utdrag fra min hovedoppgave i pedagogikk fra 2004. Tittelen på oppgaven er «Det homeodynamiske selvet». Du kan se innholdsfortegnelsen fra oppgaven her. Les mer her.

Del 2. Flytende tale versus stamming

Dette er del 2 av en artikkel i 6 deler. Flytende tale versus stamming Flytende, normal tale kjennetegnes ved at ord og setninger flyter relativt anstrengelsesløst og at det krever lite mental og fysisk innsats å produsere talen. Det er likevel ikke uvanlig at en… Les mer her.

Del 3. Primæradferd, sekundæradferd, flukt og unngåelsesadferd

Dette er del 3 av en artikkel i 6 deler. Primæradferd, sekundæradferd, flukt og unngåelsesadferd Guitar skiller mellom ulike elementer i stammeadferden. Det som kalles kjerneadferd tilsvarer det som er beskrevet i forige avsnitt. Denne fremstår i stor grad som… Les mer her.

Del 4. Stadier i utviklingen av stamming

Dette er del 4 av en artikkel i 6 deler. Stadier i utviklingen av stamming Taleflytsavbrudd. Guitar foreslår et hierarki av fem nivåer som beskriver utviklingen av stamming over tid. Det første nivået kjennetegnes av normale taleflytsavbrudd. Det er stor variasjon i… Les mer her.

Del 5. Arv, nevromotorisk kontroll, prosesserings-kapasitet, sensitivt temperament og miljø

Dette er del 5 av en artikkel i 6 deler. Arv, nevromotorisk kontroll, prosesserings-kapasitet, sensitivt temperament og miljø Guitar setter sammen en lang rekke ulike teorier om stamming som har vært fremsatt over de siste tiårene og forsøker å lage et integrert… Les mer her.

Del 6. Valsalvahypotesen

Dette er del 6 av en artikkel i 6 deler. Valsalvahypotesen Stamming er som nevnt assosiert med kraftige muskulære spenninger i kjeve-, tunge- og strupe-området, og også andre deler av kroppen. Dette forårsaker en avstivning av de vokale strukturene, en dempning av den… Les mer her.

Våre kurs i tiden fremover

EKSPLOSIVE BARN

Problemløsning Gjennom Samarbeid. Seminar med Professor Ross Greene.

Modul I Mondag 10. august 2020.
Modul II Tirsdag 11 august 2020.

Les mer her.

 

Veilederutdanning

Kommunikasjon og konflikthåndtering i relasjoner med barn. Veilederutdanning 12 dager over et år. Les mer her.

 

Konflikter i relasjoner med barn

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn. Les mer her.

 

Foreldrekurshelg

Våre populære kurshelger for foreldre, og deg som jobber med barn. Kurs om barns selvfølese, kommunikasjon og konflikthåndtering mm. Les mer her.

 

Barns selvfølelse

Om forskjellen på ”selvfølelse” og ”selvtillit” og betydningen av begge. Hvordan styrke barns selvfølelse. Les mer her.

 

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Kurs hver måned i Oslo. Les mer her.

 

Få en 10% rabattkode

når du registrerer deg på vårt nyhetsbrev.

Fyll inn epost og fornavn under.

Du kan når som helst enkelt avregistrere deg fra nyhetsbrevet.

You have Successfully Subscribed!