FB

Bli sertifisert som foreldrecoach eller familieveileder

I samarbeid med Famlab Sverige tilbyr vi nå to utdannelser, en som foreldrecoach og en som familieveileder. Disse utdanningene er basert på Jesper Juuls teorier og litteratur. Les mer om disse utdanningene i denne artikelen.

Voksnes lederstiler i relasjoner med barn

Den Autoritative foreldre- og lederstilen er den beste for barns utvikling, i familier, barnehager og skoler. Her kan du lære mer om PLS Autoritativ lederstil-modellen. Denne modellen hjelper deg å få oversikt over de ulike lederstilene, og å få en praktisk oversikt over og forståelse av hva som skal til for å utvikle en Autoritativ lederstil.

Søvnkurs viktig for foreldre

Søvnkurs for foreldre. KK skriver at det er viktig å søke hjelp om man merker at søvnmangel bidrar til stress, kort lunte og depresjon.

Har vi tid og råd til sånn prat og dilldall

Er det slik at fokus på og tid brukt på relasjoner, kommunikasjon og god konfliktløsning tar tid og ressurser bort fra læring av fag og det skolen “egentlig skal drive med”? Les mer om dette i denne fortellingen om to barns opplevelse i skolegården.

Er PGS og CPS den samme metoden?

Har du hørt om CPS metoden, og lurer på om det er det samme som PGS, Problemløsning Gjennom Samarbeid?Det korte svaret er ja, det er den samme metoden. Problemløsning Gjennom Samarbeid, PGS, er den norske oversettelsen av CPS. CPS sto tidligere for Collaborative Problem Solving, og er utviklet av Professor Ross Greene. Navnet er i dag endre til Collaborative and Proactive Solutions, som er det nye navnet Ross Greene har gitt sin metode. Les mer her.

Forord til boken Barns beste ved skilsmisse

Få kan beskrive barns opplevelsesverden med større engasjement og overbevisning enn Jesper Juul – ikke minst når det gjelder hvordan barna har det i sin nære familie. Denne lille boken er ikke noe unntak i så måte.

Interview with Ross Greene

In 2015 Ross Greene did a lecture tour in Norway for 5 full days of teaching, and I, Hans Holter Solhjell, had the pleasure of organizing the trainings, and we also did a video interview with Ross after the last day. This is the written transcript of the interview… More here.

En god natts søvn

En god natts søvn, det er noe de fleste småbarnsforeldre drømmer om. Babyer sover sjelden særlig lenge om gangen…Les mer her

Læringsmotivasjon

Læringsmotivasjon Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre, eller ikke lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften… Les mer her

Kommunikasjon med barn og unge. Hvordan kan kommunikasjon fremme trygghet og tillit?

Skrevet av Hans Holter Solhjell for NDLA i regi av AMENDOR.
Redaktører: Gro Nedberg Grønli og Guri Bente Hårberg.

Hans Holter Solhjell er daglig leder i Famlab Norge og www.foreldrekompetanse.no.

1. Kommunikasjon som grunnlag for sunne relasjoner mellom mennesker
Et grunnelement i sunne relasjoner mellom mennesker er at vi kan være trygge på hverandre, og ha tillit til at vi blir behandlet på en respektfull måte. Dette innebærer blant annet at våre opplevelser, vårt perspektiv og følelser blir tatt på alvor, og at vi kan ha innflytelse på vår egen situasjon. […]

Bonusforeldre (utdrag)

For en generasjon siden var man stefar eller stemor når man bodde sammen med en partner som hadde barn fra før. Man var i stedet for den biologiske moren eller faren… Les mer her

Aggresjon! Et nytt og farlig tabu?

Forord av Jesper Juul

Tittelen og undertittelen på denne boken – «Aggresjon! Et nytt og farlig tabu?» – er valgt med omhu og reiser to viktige spørsmål:

1. Har sekken med følelser som psykologien kalleraggresjon blitt et nytt tabu?
2. […]

Kompetente barn trenger kompetente voksne

Intervju med Famlabs seminarleder Hedvig Montgomery

Enten vi er foreldre eller fagpersoner som jobber med barn, så er måten vi ivaretar relasjonen til barnet det viktigste med tanke på barnets utvikling, trivsel, trygghet og læringsmuligheter.

Hedvig Montgomery leder del 2 av Famlabs basisutdannelse.
I denne utdannelsen får du gjennom åtte dager en fordypning i Jesper Juuls filosofi og praksis, og vil utvikle din relasjonskompetanse med fokus på forholdet mellom barn og voksne. Utdannelsen inneholder refleksjoner rundt verdier, integritet, likeverd og anerkjennelse i samspillet med barn og voksne.

Utdannelsen går over to samlinger á 4 dager. […]

Livets harde skole

Hva skal jeg gjøre når venninnene fryser ut datteren min? Datteren min er en sosialt veltilpasset, omsorgsfull, utadvendt og blid jente med mange venner. Likevel opplevde jeg nylig noe som ga meg en del å tenke på når det gjelder hvordan jeg best kan råde henne i åra som kommer.

Det beste for barna?

Det er vanskelig å vite hva som er best for barna, det som tilsynelatende er bra på kort sikt er kanskje en dårlig løsning på lang sikt. Jeg kunne tenke meg et råd om mine dilemma i forhold til hva som er om ikke best, så iallfall mist skadelig for ungene.Vi har ei jente på 5, og to gutter som er 12 og 13 år gamle. […]

Lite fruktbart

14-åringen nekter å spise frukt, grønt eller annen sunn mat. Det beste familien kan gjøre, er å la henne være i fred. Jeg vet ikke om du kan hjelpe, men jeg vet ikke hvem andre jeg kan spørre.

Den frekke nabogutten

I nabolaget vårt har vi et såkalt «problembarn», som er like gammel som min eldste sønn, fem år. De skal begynne på skolen til høsten og kommer sannsynligvis i samme klasse. Nabogutten er frekk i kjeften både mot folk han kjenner og fremmede.

Sønnen hennes slår, hva skal hun gjøre?

Jeg har nå lest side opp og side ned med artikler og bøker, snakket med venner og familie angående mitt forhold til min sønn på snart tre år. Etter hvert synes jeg det blir mer og mer forvirrende, og det i takt med at jeg har økende problemer med å være en trygg, tydelig og vennlig, men bestemt mamma. […]

Nødrop fra tenåringsmor

Far takler ikke tenåringsproblemer – hvordan skal mor takle det? Mannen min leser aldri bøker om barnepsykologi eller oppdragelse, men har sterke meninger om temaene. Mens barna var små, samarbeidet vi ganske bra. Nå er de blitt tenåringer, og vi står overfor store problemer.

Episoder fra et kjøpesenter

Små hendelser i hverdagen kan få store konsekvenser for barna.Sist uke gjorde jeg innkjøp i et storsenter, og før hjemturen satte jeg meg på en kafé og tok en kopp kaffe. Det gjør jeg ganske ofte, blant annet fordi det er en god måte å holde seg à jour med småbarnsfamilienes adferd på. Jeg har valgt å beskrive og kommentere tre episoder blant mange:Mor treffer venninneEn ung mor med en gutt på ca. ett år traff en av venninnene sine like ved kafeen. Det fremgikk at venninnen ikke hadde sett gutten siden han var en måned gammel. […]

Lekens betydning for barn

– og noen eksempler på tiltak som kan fremme lek og kreativitet

Skrevet av Hans Holter Solhjell for NDLA i regi av AMENDOR.
Redaktører: Gro Nedberg Grønli og Guri Bente Hårberg.

Hans Holter Solhjell er daglig leder i Famlab Norge og www.foreldrekompetanse.no.
1. Hva er lek?
Lek er en helt sentral aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. Lek kan forekomme på utrolig mange måter. […]