FB

Bli sertifisert som foreldrecoach eller familieveileder

I samarbeid med Famlab Sverige tilbyr vi nå to utdannelser, en som foreldrecoach og en som familieveileder. Disse utdanningene er basert på Jesper Juuls teorier og litteratur. Les mer om disse utdanningene i denne artikelen.

Podcasten “Litt Lys” i samtale med Hans Holter Solhjell

Sølvi Helén Hopland Emmen og hennes Podcast “Litt lys” har intervjuet Hans Holter Solhjell om hans arbeide med å hjelpe barn og foreldre til å ha det bedre sammen, om konfliktløsning.
De to snakker blant annet om hva vi kan gjøre i vanskelige situasjoner, eksemplevis når dere er i butikken og barnet vil ha is mens du vil sette grenser, om å være konsekvent på en god måte, og om hva som ligger bak Hans sin innsats for å hjelpe andre.

Trassalder eller selvstendighetsalder?

Opplever du at barnet ditt kan reagere kraftig og voldsomt, enten med sinne, gråt og protester når du setter grenser, eller når du vil at barnet skal gjøre noe du har bestemt? Mange foreldre vil oppleve dette når barnet er i alderen fra 2-5 år, som ofte har blitt kalt “trassalder” men som nå ofte kalles “selvstendighetsalder”. Her lærer du mer om trassalder, hva du kan forvente og hva som er viktig å fokusere på.

SKOLEFRAVÆR – En bok av Sara Eline Eide

Bok om skolefravær av Sara Eline Eide. For å hjelpe elever tilbake til skolen trenger de å oppleve trygghet, mestring, inkludering og gode relasjoner i skolen. Når det er på plass, vil eleven oppleve trivsel og lærelyst.

Søvnkurs viktig for foreldre

Søvnkurs for foreldre. KK skriver at det er viktig å søke hjelp om man merker at søvnmangel bidrar til stress, kort lunte og depresjon.

Ross Greene om traumatiserte barn.

Ross Greene hadde hovedinnlegget under en konferanse om undervisning av traumatiserte barn, og acesconnection.com har skrevet en artikkel derfra. Hovedbudskapet er at traumatiserte barn i større grad trenger å bli møtt med forståelse, å bli hørt og å få deres bekymringer klargjort og adressert.

Problemløsning Gjennom Samarbeid (CPS) er grunnleggende ferdigheter for alle mennesker

Problemløsning Gjennom Samarbeid som metode er ikke kun for bruk med barn med spesielle reguleringsutfordringer, men er grunnleggende viktige ferdigheter for alle mennesker.
Problemløsning Gjennom Samarbeid er nøkkelen til å løse mange av de problemene vi står overfor i vår tid. For å løse de store problemene i verden må mennesker bli flinkere til å samarbeide på alle nivåer og på alle områder.

Vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

Vårt kurs Eksplosive barn med Ross Greene er nå godkjent av psykologforeningen som 7,5 timer vedlikeholdsaktivitet per dag. 15 timer ved deltagelse begger dager.

For mange valg gjør barn stresset

Seniorprofessor ved Astrid Lindgrens barnesykehus, Hugo Lagercrantz, barnepsykolog Egil Launes, daglig leder i Famlab, Hans Holter Solhjell og atferdsviter, Petra Krantz Lindgrener, er blitt intervjuet av Adresseavisen om konsekvensene av valg og beslutninger i tidlig alder.
I beste mening spør vi barna om hva de foretrekker og lar dem bestemme i alle mulige hverdagslige situasjoner.

Vil ha foreldre på kurs i grensesetting

Tidligere barneombud Reidar Hjermann uttaler i denne artikkelen at omfanget av barn med sosiale problemer, atferdsproblemer og økningen i antall barnevernssaker viser at det er store gevinster å hente ved å gi foreldre mer oppfølging i foreldrerollen, han vil sende foreldre på kurs i grensesetting.
Hans Holter Solhjell fra Famlab.no uttaler at foreldre bør gis et bredere sett av valgmuligheter med tanke på kurs, bedre informasjon om forskjellene mellom de ulike tilnærmingene, og mulighet til i større grad å velge hva de selv mener er best for seg og sine barn.

Er foreldre bedre ledere?

I følge en studie så presterte ledere som også tar godt vare på sitt familieliv bedre på jobben og leverte bedre resultater.
Ifølge studiens forfatter er deres gode prestasjonsevner delvis et resultat av ferdigheter de har utviklet gjennom sin rolle som foreldre, som å håndtere stressende situasjoner, forhandlinger og multitasking.

Tilknytning, en menneskerett.

Bør tilknytning være en menneskerett? Vi vet stadig mer om potensielle skadevirkninger for barn ved separasjon fra sine foreldre, og betydningen av å behandle adskillelse mellom barn og foreldre på en best mulig måte, både i kortere, hverdagslige separasjoner, og i mer langvarige separasjoner. Les mer her

Møt våre førstehjelpsinstruktører!

Våre førstehjelpskurs holdes av autorisert helsepersonell som jobber med akuttmedisin til daglig. Dette sikrer deg at det du lærer på våre kurs er oppdatert til enhver tid, og presenteres av instruktører med solid praksis fra fagfeltet.Les mer her

Bråkete leker og grensesetting

Forskningssjef Jørn Martin Steenhold, pedagog Hanne Grete Gammelsæter, sjefingeniør Trine Torgersen og daglig leder i famlab Hans Holter Sohjell, har blitt intervjuet av Dagbladet om bråkete leker og barns lek og utvikling.Les mer her

Barn og sosiale medier

Professor Susan Greenfield ved Oxford University, psykolog Jane Healy, og pedagog og leder for famlab Norge Hans Holter Solhjell har blitt intervjuet av Dinside.no om barns bruk av sosiale medier, internett, TV og spill.Les mer her

Mindfulness, selvfølelse og livsmestring

Det trengs en motvekt mot det ytre presset og konkurransekulturen som barn og unge nå utsettes for både i skolen, på sosiale medier og fra resten av samfunnet. Den nye rammeplanen for barnehager setter folkehelse og livsmestring på dagsorden. Gode relasjoner i oppveksten er det som styrker selvfølelsen, mental helse mest. Samtidig blir vi dratt i ulike rettninger av krav, forventinger og oppgaver. Og oppmerksomheten vår blir dratt bort fra det som er viktigst, å være tilstede med oppmerksomheten vår hos og sammen med barna, og se og møte barnas initiativ til lek, engasjement og vitalitet, og til kontakt med oss. Les mer her

Psykiske lidelser hos barn

Mange barn opplever psykiske vansker, som for eksempel angst, i løpet av oppveksten. Hans Holter Solhjell, daglig leder for Famlab og Foreldrekompetanse.no, og psykologspesialist Solfrid Raknes deler sine tanker om hvordan foreldre kan hjelpe barn å takle engstelse og vanskelig situasjoner. Les mer her

Selvstendige barn

Hvordan kan man oppdra selvstendige barn? Psykolog, familieterapeut og kursholder for Famlab Hedvig Montgomery, og daglig leder for Famlab Hans Holter Solhjell, er intervjuet av Klikk.no om dette. Les mer her

Løgner vi forteller barna våre

Har du noen gang løyet for barna dine? Selv om vi foreldre er opptatt av å lære barna våre at ærlighet varer lengst, vil de aller fleste av oss falle for fristelsen til å pynte litt på sannheten nå og da. Les mer her

Finnes det et fjerde trimester?

Nyfødte har et svært umodent nervesystem, og mange eksperter mener at det er beroligende for spedbarnet når vi etterligner forholdene barnet opplever i magen. Hans Holter Solhjell kurser foreldre i teknikker som hjelper spedbarn med å falle til ro. Les mer her

Hjelp for urolige gråtende spedbarn

Hans Holter Solhjell kurser foreldre i teknikker som hjelper spedbarn å falle til ro. Metoden tar utgangspunkt i det han kaller “avslapningsrefleksen” hos barn, og går ut på at man ved hjelp av fem enkle teknikker kan roe barnet. Les mer her